Rodzinny Piknik Ekonomii Społecznej w Mikołajkach

Dnia 8 września 2019 roku z inicjatywy Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach i olsztyńskiego Stowarzyszenia Wama-Coop został zorganizowany „Rodzinny Piknik Edukacyjny i Ekonomii Społecznej”.

Wzięły w nim udział Organizacje Pozarządowe Powiatu Mrągowskiego, które pokazały efekty swoich działań w sektorze ekonomii społecznej. Na uczestników czekały liczne atrakcje przygotowane przez organizatorów.  Animatorzy zadbali o dobry nastrój i zabawę najmłodszych uczestników pikniku.

Stoisko WAMA-COOP cieszyło się dużym zainteresowaniem dorosłych, którzy chętnie słuchali na temat wsparcia o jakie można ubiegać się w ramach projektu „Owes w Olsztynie”.

Piknik uświetnił występ młodzieżowych zespołów działających przy mikołajskim Centrum Kultury.

Inicjatywa wspierana była przez lokalnych przedsiębiorców.

Rozmiar czcionki
Kontrast