INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/02/2020/MB Z DNIA 07.02.2020 R.

Szanowni Państwo,
W wyniku ogłoszenia postępowania prowadzonego w trybie rozeznania rynku na wybór Wykonawcy świadczącego usługi opiekuńcze nad dziećmi, gastronomiczne i wynajmu sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem, zawiadamiamy o wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej przez:

CZĘŚĆ III : „O i O” Organizacja Imprez Okolicznościowych, Irena Szczepańska, ul. Szczepańskiego 20, 11-010 Barczewo;
CZĘŚĆ IV: Nie wyłoniono

Uzasadnienie – wybrana oferta, spełnia wszystkie warunki i wymagania określone przez zamawiającego oraz uzyskała największą ilość punktów.
Olsztyn dnia 24.02.2020 r

Rozmiar czcionki
Kontrast