PROJEKT „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA”

Projekt „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” realizowany jest od 1 września 2020 r. do 30 sierpnia 2021 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Olsztynie. Wysokość wydatków kwalifikowalnych Projektu wynosi 232 562,50 PLN i obejmuje: 1. Środki pochodzące z UE: 190 562,50 […]

PROJEKT „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA” Read More »