listopad 2020

Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna”

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków pandemii, zawieszamy realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” – w okresie XII.2020 r. – I.2021 r. Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom. […]

Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna” Read More »

Podsumowanie projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Gminy Barczewo”

Od 01.06.2018 r. do 30.10.2020 r. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Barczewie realizowało projekt „ Wsparcie Rodzin na terenie gminy Barczewo”. Celem projektu była reintegracja oraz wsparcie poprzez zwiększenie usług społecznych dla 60 osób z rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Barczewo zagrożonych ryzykiem

Podsumowanie projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Gminy Barczewo” Read More »

Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna”

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie UE oraz wprowadzonymi i przyszłymi działaniami zapobiegającymi rozprzestrzenianie się wirusa SARS-Cov-2 w Polsce, w celu zminimalizowania możliwych do wystąpienia negatywnych skutków pandemii, zawieszamy realizację projektu „Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna” – w okresie XII.2020 r. – I.2021 r. Niniejszy komunikat obowiązuje do odwołania i może ulec zmianom.

Informacja o wstrzymaniu realizacji projektu „Wsparcie Rodzin Na Terenie Miasta Olsztyna” Read More »