Zaproszenie na spotkanie Zespołów Ds. Ekonomii Społecznej

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej „WAMA-COOP” w imieniu Przewodniczących Zespołów zaprasza na spotkaniezespołów ds. ekonomii społecznej z powiatów: olsztyńskiego (z Olsztyna, powiatu ziemskiego, Dobrego Miasta), mrągowskiego, kętrzyńskiego lidzbarskiego i  bartoszyckiego. Wydarzenie w formule online rozpocznie się 3 lutego 2021 r. o godzinie 10:00. Temat spotkania:  USŁUGI SPOŁECZNE – potrzeby, szanse, możliwości… Program […]

Zaproszenie na spotkanie Zespołów Ds. Ekonomii Społecznej Read More »