marzec 2021

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA”

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA” Informujemy, iż część działań realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach projektu „Wsparcie Rodzin na Terenie Miasta Olsztyna” odbywać się będzie w trybie hybrydowym (stacjonarnie lub zdalnie). Możliwość zdalnego udziału w zajęciach, uzależniona będzie od złożenia przez Uczestników Projektu deklaracji udziału w działaniach projektowych w formie zdalnej …

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA” Czytaj więcej »

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż – tarcza 6.0

Kto może otrzymać dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników Dofinasowanie wynagrodzeń pracowników może otrzymać przedsiębiorca: który na dzień 30 września 2020 roku prowadził działalność gospodarczą oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) jako rodzaj przeważającej działalności kodami: 47.71.Z, 47.72.Z, 47.81.Z, 47.82.Z, 47.89.Z, 49.39.Z, 56.10.A, 56.10.B, 56.21.Z, 56.29.Z, 56.30.Z, 59.11.Z, 59.12.Z, 59.13.Z, 59.20.Z, 59.14.Z, 74.20.Z, 77.21.Z, 79.90.A, 82.30.Z, 85.51.Z, 85.52.Z, 85.53.Z, …

Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników wybranych branż – tarcza 6.0 Czytaj więcej »