INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA”

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA OLSZTYNA”

Informujemy, iż część działań realizowanych przez Stowarzyszenie w ramach projektu „Wsparcie Rodzin na Terenie Miasta Olsztyna” odbywać się będzie w trybie hybrydowym (stacjonarnie lub zdalnie). Możliwość zdalnego udziału w zajęciach, uzależniona będzie od złożenia przez Uczestników Projektu deklaracji udziału w działaniach projektowych w formie zdalnej oraz uruchomienia platformy dedykowanej do tego typu spotkań.

Poszerzony zostanie również zakres planowanej opieki nad dziećmi o możliwość zapewnienia dzieciom będącym Uczestnikami Projektu zajęć animacyjnych (w formie zdalnej lub stacjonarnej).  Proponowane zajęcia mają na celu zmotywowanie najmłodszych Uczestników Projektu do nauki oraz pomoc im w nadrobieniu ewentualnych zaległości, które powstały w związku z realizacją obowiązku szkolnego w formie zdalnej. 

Oferujemy wsparcie techniczne w przypadku problemów z obsługą platformy, której uruchomienie będzie konieczne do udziału w zajęciach w formie zdalnej.

Szczegółowe informacje oraz wzory deklaracji udziału zostaną Państwu przekazane przez personel projektu.

Rozmiar czcionki
Kontrast