maj 2021

Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu mrągowskiego.

20.05.2021r o godz.13.00 w w trybie on-line, przy wykorzystaniu platformy komunikacyjnej Microsoft MEETS, odbyło się spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu mrągowskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz przedstawicielka Spółdzielni Handlowej w Pieckach. W programie spotkania znalazły się:1. Sprawozdanie z działalności OWES w okresie I-III 2021r. 2. Cele i wyzwania […]

Spotkanie Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej powiatu mrągowskiego. Read More »

SPOTKANIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE

21 maja 2021 w Regionalnym Centrum Bezpieczeństwa przy ul. Augustowskiej 44 w sali konferencyjnej odbyło się posiedzenie miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenia WAMA-COOP, instytucji samorządowych oraz Podmiotów Ekonomii Społecznej. Tematem spotkania było wypracowanie lokalnego know-how w zakresie organizacji i funkcjonowania usług społecznych (diagnoza społeczna).

SPOTKANIE MIEJSKIEGO ZESPOŁU DS. EKONOMII SPOŁECZNEJ W OLSZTYNIE Read More »

Spotkanie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Kętrzynie

14 maja 2021 odbyło się posiedzenie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Kętrzynie. W spotkaniu wzięło udział 13 uczestników – przedstawiciele Stowarzyszenie WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych. Podczas spotkania sprawozdano działalność OWES w Olsztynie w okresie I-IV 2021 oraz przedstawiono założenia rozwoju sektora ekonomii społecznej w kontekście celów polityki spójności na lata 2021-2027.

Spotkanie powiatowego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Kętrzynie Read More »

Spotkanie Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie

28 kwietnia 2021 odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie. Spotkanie odbyło się w trybie on-line. Wzięli udział przedstawiciele Stowarzyszenie WAMA-COOP oraz instytucji samorządowych. Spotkanie dotyczyło zakresu prac Zespołu w roku 2021 – ustalono listę tematów, w tym także priorytetowych oraz zakres współpracy w ramach wspólnych inicjatyw na rzecz promocji sektora ekonomii

Spotkanie Miejskiego Zespołu ds. Ekonomii Społecznej w Olsztynie Read More »