styczeń 2022

PODPISALIŚMY UMOWĘ PARTNERSKĄ Z GMINĄ SROKOWO

W dniu dzisiejszym tj. 31.01.2022 r. w Olsztynie została podpisana umowa partnerska pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, a Gminą Srokowo. Strony nawiązały partnerstwo w celu wzmocnienia współpracy w zakresie rozwoju aktywności społeczno – ekonomicznej oraz tworzenia warunków dla powstawania podmiotom, których przedmiotem będzie ułatwianie dostępu do usług społecznych mieszkańcom gminy […]

PODPISALIŚMY UMOWĘ PARTNERSKĄ Z GMINĄ SROKOWO Read More »

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SEMINARIUM „WSPÓLNIE O EDUKACJI I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MŁODYCH. O KORZYŚCIACH Z PARTNERSTW SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH”

Zapraszamy do udziału w hybrydowym seminarium, które odbędzie się 18 lutego. Celem wydarzenia jest zachęcenie samorządów i organizacji społecznych do wspólnego rozwijania aktywności młodych obywateli z Warmii i Mazur. Dzięki temu młodzi zaangażują się na rzecz wspólnot lokalnych i będą się bardziej interesować lokalnymi sprawami publicznymi. W trakcie spotkania przyjrzymy się młodzieży z woj. warmińsko-mazurskiego

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W SEMINARIUM „WSPÓLNIE O EDUKACJI I AKTYWNOŚCI OBYWATELSKIEJ MŁODYCH. O KORZYŚCIACH Z PARTNERSTW SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH I ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH” Read More »

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU ENGAGE!

Dziś mieliśmy przyjemność gościć przedstawicieli trzeciego sektora oraz jednostek samorządu terytorialnego z Warmii i Mazur, było to kolejne spotkanie warsztatowe w ramach projektu ENGAGE! realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy, finansowanego z funduszy EOG. Projekt realizowany jest przez nasze dwie zaprzyjaźnione organizacje – Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk i BISER – Bałtycki Instytut

SPOTKANIE W RAMACH PROJEKTU ENGAGE! Read More »

PODPISALIŚMY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z GMINĄ DOBRE MIASTO

W dniu 21.01.2022 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP a Gminą Dobre Miasto. Partnerstwo zostało zawiązane w celu wzmocnienia współpracy w zakresie rozwoju aktywności społeczno-ekonomicznej oraz tworzenia warunków dla powstawania podmiotów, których przedmiotem będzie ułatwianie dostępu do usług społecznych mieszkańcom Gminy Dobre Miasto. Ponadto Strony

PODPISALIŚMY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY Z GMINĄ DOBRE MIASTO Read More »

JESTEŚMY ŚWIEŻO PO SZKOLENIU Z PIERWSZEJ POMOCY

Jesteśmy świeżo po szkoleniu z pierwszej pomocy! Wczoraj nasz Zespół miał przyjemność uczestniczyć w całodziennym, wartościowym kursie prowadzonym przez profesjonalnych ratowników medycznych z Fundacji Inicjatyw Społecznych . Poza wiedzą teoretyczną traktującą m.in. o aspektach prawnych nauczyliśmy się m.in jak ocenić stan poszkodowanego, zadbać o bezpieczeństwo, przeprowadzić skuteczną resuscytację krążeniowo-oddechową oraz jak używać defibrylatora AED. Ponadto

JESTEŚMY ŚWIEŻO PO SZKOLENIU Z PIERWSZEJ POMOCY Read More »

UMOWA PARTNERSKA POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM WAMA-COOP A ZESPOŁEM SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W OLSZTYNIE PODPISANA!

W dniu 18.01.2022 r. została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP reprezentowanym przez p. Dariusza Węgierskiego oraz Zespołem Szkół Ogólnokształcących Nr 2 w Olsztynie reprezentowanym przez p. Tomasza Niedźwiedzkiego. Partnerstwo zostało zawiązane w celu wzmocnienia współpracy w zakresie rozwoju aktywności społeczno-ekonomicznej oraz tworzenia warunków dla powstania inicjatyw

UMOWA PARTNERSKA POMIĘDZY STOWARZYSZENIEM WAMA-COOP A ZESPOŁEM SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 W OLSZTYNIE PODPISANA! Read More »