SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM -PIERWSZA UKRAIŃSKO-POLSKA SPÓŁDZIELNIA

Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia!  SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy.  Pomysł na …

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM -PIERWSZA UKRAIŃSKO-POLSKA SPÓŁDZIELNIA Czytaj więcej »