SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM -PIERWSZA UKRAIŃSKO-POLSKA SPÓŁDZIELNIA

Mamy przyjemność poinformować, że przy wsparciu organizacyjno-prawnym Krajowej Rady Spółdzielczej powstała w Warszawie pierwsza ukraińsko-polska spółdzielnia! 

SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM została założona przez grupę ukraińskich i polskich obywateli, którzy postanowili sami się zorganizować i w ramach idei samopomocy stworzyć miejsca pracy w odpowiedzi na problem zatrudnienia wśród przybyłych do Warszawy uchodźców z Ukrainy. 

Pomysł na działalność jest prosty: ręczne wytwarzanie tradycyjnej ukraińskiej przekąski pierożków-lepioszek (duże placki z nadzieniem na ciepło). Pierożki-lepioszki mają być następnie sprzedawane w mobilnych punktach sprzedaży. 

W dniu 7 lipca br. Spółdzielnia uzyskała wpis do Rejestru Przedsiębiorców. Liczy 18 członków, ale w krótkim czasie może dać zatrudnienie kilkudziesięciu – a przy dodatkowym wsparciu – nawet kilkuset osobom. 

Będziemy ogromnie wdzięczni za udzielenie, w miarę możliwości, wsparcia finansowego tej nowej spółdzielczej inicjatywie.
Liczy się każda pomoc, choćby nawet symboliczna. Wsparcie można przekazywać na numer rachunku bankowego Spółdzielni:

Numer rachunku: 81 1090 2851 0000 0001 5096 6834
SPÓŁDZIELNIA PRACY KOOPERATYWA RAZEM, ul. TAMKA, nr 16, lok. 58, 00-349 WARSZAWA