SPOTKANIA W GMINACH ZAANGAŻOWANYCH W REALIZACJĘ PROJEKTU GREEN UP  – MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY W SZKOŁACH I SPOŁECZNOŚCIACH LOKALNYCH

Odbyliśmy spotkania informacyjno-konsultacyjne z władzami gmin na terenie których będziemy prowadzić działania projektowe:

– 9 września 2022 w Braniewie
– 12 września 2022 w Nowym Mieście Lubawskim
– 16 września 2022 w Dzierzgoniu.

W trakcie spotkań przedstawiono główne założenia projektu, poszczególne działania projektowe, rolę władz samorządowych i dyrektorów szkół w których odbywać się będą działania projektowe a także wstępne harmonogramy tychże działań. Uczestnicy spotkania odnieśli się do zaplanowanych działań z dużym entuzjazmem, deklarują chęć wspierania wszelkich aktywności w projekcie i współpracę jednostek gminnych w celu osiągnięcia zakładanych w projekcie rezultatów.