październik 2022

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KĘTRZYNIE

Tym razem Specjalistka ds. przedsiębiorczości zawitała do Szkoły Podstawowej nr 4 w Kętrzynie. Dwudniowe zajęcia pozwoliły młodzieży z pięciu klas VII i VIII zgłębić takie zagadnienia jak: przedsiębiorstwo społeczne, podmioty ekonomii społecznej, zasady funkcjonowania, cele i misja ekonomii społecznej. Prezentacja multimedialna, krótki film, a także dyskusja dydaktyczna pokazały wspaniałej Młodzieży Szkoły Podstawowej nr 4 w […]

SPOTKANIE DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4 W KĘTRZYNIE Read More »

ARTYKUŁ W BIULETYNIE GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE – INAUGURACJA PROJEKTU GREEN UP – MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

18 lipca w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się konferencja otwierająca projekt pn.: GREEN UP – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnychw ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym wydarzenia, który ukazał się w biuletynie online Urzędu Miasta Nowe Miasto Lubawskie. Projekt finansowany przez Islandię,

ARTYKUŁ W BIULETYNIE GMINY NOWE MIASTO LUBAWSKIE – INAUGURACJA PROJEKTU GREEN UP – MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Read More »

TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO W ORNECIE

W dniu 24.10.2022 w Zeszpole Szkół Ogólnokształcąch w Ornecie odbyły się „Targi ES powiatu lidzbarskiego”. Podczas wydarzenia przybliżono uczniom i zaproszonym gościom ideę oraz znaczenie ekonomii społecznej. Organizatorami wydarzenia było Stowarzyszenie WAMA-COOP wraz z Zespołem Szkół Ogólnokształcących w Ornecie.Po przywitaniu gości i uczestników przez organizatorów głos zabrał Burmistrz Ornety Ireneusz Popiel, który przybliżył zasady współpracy Miasta z Podmiotami Ekonomii Społecznej oraz zadeklarował gotowość

TARGI EKONOMII SPOŁECZNEJ POWIATU LIDZBARSKIEGO W ORNECIE Read More »

ZAJĘCIA WARSZTATOWE PRZYBLIŻAJĄCE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARCIANACH

Przyszłość należy do Młodych. Bardzo ważne jest zatem ich wychowanie, uświadamianie, ale także inspirowanie, wzbudzanie w nich kreatywności i mobilizowanie do aktywności społecznej. Życzliwe przyjęcie i miła atmosfera dały szansę, by 21.10.2022r. w Szkole Podstawowej w Barcianach, na przeprowadzonych warsztatach, przybliżyć wspaniałej Młodzieży tej szkoły zagadnienia z zakresu ekonomii społecznej. Wyjaśniono im różnice pomiędzy przedsiębiorstwem

ZAJĘCIA WARSZTATOWE PRZYBLIŻAJĄCE ZAGADNIENIA Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ W BARCIANACH Read More »

IV OLSZTYŃSKIE TARGI PRACY

21.10.2022 r. odbyły się „IV Olsztyńskie Targi Pracy” organizowane przez Miejski UrządPracy w Olsztynie we współpracy z: Urzędem Pracy Powiatu Olsztyńskiego, CentrumEdukacji i Pracy Młodzieży OHP, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie oraz ZespołemSzkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Olsztynie. „IV Olsztyńskie Targi Pracy”zostały objęte Patronatem Honorowym przez Prezydenta Miasta Olsztyna PiotraGrzymowicza.Animatorka przedsiębiorczości społecznej podczas

IV OLSZTYŃSKIE TARGI PRACY Read More »

ARTYKUŁ PRASOWY GAZETY OLSZTYŃSKIEJ DOTYCZĄCY KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ PROJEKT GREEN UP – MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH

18 lipca w Ratuszu Staromiejskim w Elblągu odbyła się konferencja otwierająca projekt pn.: GREEN UP – Młodzi na rzecz zielonej zmiany szkół i społeczności lokalnychw ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Zapraszamy do zapoznania się z artykułem dotyczącym wydarzenia, który ukazał się na łamach Gazety Olsztyńskiej. Projekt finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z

ARTYKUŁ PRASOWY GAZETY OLSZTYŃSKIEJ DOTYCZĄCY KONFERENCJI OTWIERAJĄCEJ PROJEKT GREEN UP – MŁODZI NA RZECZ ZIELONEJ ZMIANY SZKÓŁ I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH Read More »

RUSZYŁ NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNYCH W RAMACH PROGRAMU BUSINESS UNUSUAL

Trwa nabór przedsięwzięć społecznych w ramach programu Business Unusual. Celem programu jest wzmocnienie dopiero powstających i już istniejących w Polsce inicjatyw społecznych, podejmujących lub zamierzających podjąć działania biznesowe w celu aktywizacji osób z doświadczeniem uchodźczym i migracyjnym. Prowadzisz takie działania? Zgłoś się! Szczegóły poniżej:

RUSZYŁ NABÓR PRZEDSIĘWZIĘĆ SPOŁECZNYCH W RAMACH PROGRAMU BUSINESS UNUSUAL Read More »

WARSZTATY Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ – KIS W KĘTRZYNIE

Warsztaty z zakresu ekonomii społecznej, a także wzbudzanie motywacji i rozwijanie kreatywności stały się głównym celem spotkania Specjalistki ds. Przedsiębiorczości Anny Wyrozębskiej z Klientami Klubu Integracji Społecznej działającym przy MOPS Kętrzyn. Podczas spotkania przedstawiono prezentację multimedialną, został też wyświetlony krótki film przybliżający zagadnienie ekonomii społecznej oraz zasady funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej. W trakcie zajęć zastosowano

WARSZTATY Z ZAKRESU EKONOMII SPOŁECZNEJ – KIS W KĘTRZYNIE Read More »

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA BRANIEWA”

Rozpoczynamy rekrutację uczestników do projektu „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA BRANIEWA” Projekt „Wsparcie rodzin na terenie Miasta Braniewa realizowany jest przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP w partnerstwie z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Braniewie. Wysokość wydatków kwalifikowanych wynosi 166 410,00 PLN i obejmuje: 1. Środki pochodzące z UE: 124 807,50

RUSZYŁA REKRUTACJA DO PROJEKTU „WSPARCIE RODZIN NA TERENIE MIASTA BRANIEWA” Read More »

IV FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

W dniach 9-30 września w Mrągowie odbyło się IV Forum Przedsiębiorczości Społecznej.W wydarzeniu wzięło udział 30 osób –  przedstawiciele przedsiębiorstw społecznych, podmiotów ekonomii społecznej zainteresowanych ekonomizacją oraz grup inicjatywnych dążących do założenia PS będących już w projekcie OWES. Głównym celem dwudniowego spotkania była integracja działających na terenie woj. warmińsko – mazurskiego PES oraz PS, poszerzenie wiedzy

IV FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Read More »