luty 2023

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE

Kolejne owocne spotkanie z młodzieżą już za nami. Warsztaty dnia 23.02.2023r. z ekonomii społecznej w SP nr 1 w Kętrzynie przeprowadziła Animatorka Przedsiębiorczości Lokalnej Anna Wyrozębska. Wyposażyła młodych ludzi w wiedzę na temat podstaw ES, przybliżyła zasady funkcjonowania przedsiębiorstw społecznych, dobrych praktyk oraz zachęciła do aktywnego włączenia się w życie i potrzeby społeczne. Mamy nadzieję, […]

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE Read More »

KOLEJNE WARSZTATY METODYCZNE Z MŁODZIEŻĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM – PROJEKT GREEN UP

To już nasze ostatnie warsztaty metodyczne które zorganizowaliśmy w Nowym Mieście Lubawskim. Młodzież ze Szkoła Podstawowa nr 1 im. Jana Pawła II w Nowym Mieście Lubawskim przekazała nam swoje pomysły w jaki sposób sprawić aby ich otoczenie było przyjazne, ekologiczne i zielone. To pierwszy ale bardzo ważny krok Młodzieży w kierunku poważnych inicjatyw projektowych które

KOLEJNE WARSZTATY METODYCZNE Z MŁODZIEŻĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM – PROJEKT GREEN UP Read More »

KOLEJNE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE

Dnia 24.02.2023r. w SP nr 1 w Kętrzynie kolejna grupa młodzieży otrzymała garść najważniejszych informacji o ekonomii społecznej. Poznała zasady działania i powstawania podmiotów ekonomii społecznej. Animatorka Przedsiębiorczości Lokalnej Anna Wyrozębska opowiedziała młodym ludziom o działaności przykładowych PES oraz zachęcała do angażowania się działalność społeczną. Przyszłość należy do Was. Przed Wami wiele ważnych wyborów. Trzymamy

KOLEJNE SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE Read More »

WARSZTATY METODYCZNE Z MŁODZIEŻĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM – PROJEKT GREEN UP

Wczoraj wraz z naszymi projektowymi partnerami poprowadziliśmy kolejne warsztaty metodyczne – tym razem spotkaliśmy się z Młodzieżą w szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Mieście Lubawskim.  Liczba, jakość  i innowacyjność pomysłów stworzonych przez młodych Ludzie nie po raz pierwszy bardzo pozytywnie nas  zaskoczyła – teraz czas na ich zaprezentowanie Władzom Nowego Miasta Lubawskiego oraz dalsze

WARSZTATY METODYCZNE Z MŁODZIEŻĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM – PROJEKT GREEN UP Read More »

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ Z FUNDACJĄ UNISMART PRZY UNIWESYTECIE W PADWIE

Dostrzegając potrzebę zacieśniania współpracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej pomiędzy regionami w całej Unii Europejskiej podejmujemy szereg działań w tym kierunku. Pierwszym tego przykładem jest podpisane właśnie porozumienie z naszymi partnerami z Włoch – Fundacją UniSmart założoną przy Uniwersytecie w Padwie – podmiotem powołanym celu rozwoju współpracy międzysektorowej, edukacji i transferu technologii .

WSPÓŁPRACA W ZAKRESIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EKONOMII SPOŁECZNEJ Z FUNDACJĄ UNISMART PRZY UNIWESYTECIE W PADWIE Read More »

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W KLASACH ÓSMYCH ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RESZLU

21.02.2023r. to kolejny dzień pod hasłem „promocji ekonomii społecznej”. Tym razem Animatorka przedsiębiorczości społecznej Anna Wyrozębska przeprowadziła zajęcia w klasach ósmych Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Reszlu. Młodzież otrzymała garść najistotniejszych informacji z dziedziny ekonomii społecznej, omówiono zasady funkcjonowania podmiotów działających na jej zasadach, zapoznano z dobrymi praktykami z zakresu ES. Zachęcono młodych ludzi do zaangażowania

ZAJĘCIA DOTYCZĄCE EKONOMII SPOŁECZNEJ W KLASACH ÓSMYCH ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RESZLU Read More »

SPOTKANIE Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘTRZYNIE

Dnia 22.02.2023r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kętrzynie odbyło się kolejne spotkanie z osobami bezrobotnymi, podczas którego Animatorka przedsiębiorczości społecznej Anna Wyrozębska przybliżyła zebranym działania Stowarzyszenia WAMA- COOP. Zaprosiła do rozmów indywidualnych oraz udziału w ewentualnych warsztatach, które rozwijałyby wszelkie wątpliwości na temat zrzeszania się i działania w ramach ekonomii społecznej.

SPOTKANIE Z OSOBAMI BEZROBOTNYMI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KĘTRZYNIE Read More »

SPRAWOZDANIE ZE SPOSOBÓW REALIZACJI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO MAZURSKIM A STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ WAMA-COOP W OLSZTYNIE

Notatka ze spotkania Zarządu Stowarzyszenia WAMA-COOP z kierownictwem Instytutu Nauk o Zarządzaniu i Jakości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego, dr hab. Krzysztofem Krukowskim prof. UWM oraz dr Jarosławem Mioduszewskim. Spotkanie wynikało z zapisu § 5 Porozumienia  o Współpracy zawartego w 2018 roku pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko Mazurskim a naszym Stowarzyszeniem – jako forma dorocznej ewaluacji

SPRAWOZDANIE ZE SPOSOBÓW REALIZACJI POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY POMIĘDZY UNIWERSYTETEM WARMIŃSKO MAZURSKIM A STOWARZYSZENIEM NA RZECZ ROZWOJU SPÓŁDZIELCZOŚCI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALNEJ WAMA-COOP W OLSZTYNIE Read More »

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MRĄGOWIE

Kolejne spotkanie z wyjątkową młodzieżą z Mrągowa już za nami Promocja ekonomii społecznej, dyskusja na temat możliwości angażowania w życie społeczności lokalnej, przekazanie najważniejszych informacji na temat podmiotów ekonomii społecznej – były to najważniejsze założenia i cele spotkania, które w przemiłej atmosferze, w pełni udało się zrealizować. Wspaniała, zaangażowana i niezwykle inteligentna młodzież Zespołu Szkól

SPOTKANIE Z MŁODZIEŻĄ ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W MRĄGOWIE Read More »