III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ

30 września – 1 października br. w Hotelu Park w Olsztynie odbyło się III Forum Przedsiębiorczości Społecznej, w którym uczestniczyli przedstawiciele spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji oraz grup inicjatywnych dążących do założenia przedsiębiorstw społecznych w ramach projektu OWES. Uczestnicy spotkania mieli możliwość poszerzenia  wiedzy w zakresie kluczowych czynników sukcesu PES, wykorzystania mapy zasobów i innowacji społecznych …

III FORUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPOŁECZNEJ Czytaj więcej »