Z okazji Jubileuszu 20-lecia Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP dostaliśmy liczne gratulacje od zaprzyjaźnionych instytucji
Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu, Stowarzyszenie WAMA-COOP

„…satysfakcji z rozwijania skrzydeł przedsiębiorczości społecznej na Warmi i Mazurach”

– Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin

„…organizacja spełnia nieocenioną rolę w procesie aktywizacji osób bezrobotnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.”

– Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki

 

„…to wish you the best of luck in your endeavours and a very happy anniversary”

– Secretary General We Effect Anna Tibblin

 

„…za działalność na rzecz integracji i reintegracji społecznej i zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym…”

– Prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz

 

„…za ogromną prace na rzecz wspierania społecznej aktywności obywateli.”

– Wójt Gminy Gietrzwałd Jan Kasprowicz

„…za naszą dotychczasową współpracę przy organizacji wielu projektów, które znalazły duże uznanie wśród Mieszkańców Bartoszyc”

– Burmistrz Miasta Bartoszyce Piotr Petrykowski

…za zaangażowanie i pracę włożoną wna rzecz rozwoju lokalnego na terenie naszej gminy”

– Wójt Gminy Piecki Agnieszka Kurczewska, Kierownik GOPS Teresa Nowacka

 

„…za długoletnią i owocną współpracę z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie, w tym w zakresie rozwoju przedsiębiorczości oraz promocji zatrudnienia”

– Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Wiesław R. Drożdżyński

„Dbałość o polski rynek i rozwój gospodarki godne jest najwyższego uznania.”

– Wiceprezes Zarządu BBC, Kanclerz Loży Regionalnej Wiesław Łubiński

„…za owocną współpracę z naszym Wydziałem,wsparcie okazywane w inicjatywach cennych w naszym środowiski”

– Dziekan Nauk Ekonomicznych Prof. dr hab. Roman kisiel, prof. zw.

„Bogata historia działalności Stowarzyszenia stanowi najlepszy dowód na to, że budowanie sprawnej organizacji pozarządowej powinno opierać się o szacunek dla wartości, którymi kierujecie się w swoich działaniach…”

– Prezes Zarządu Fundacji Inicjatyw Społecznych Grzegorz Sokołowski

„…dalszych sukcesów w tak istotnym obszarze, jakim jest wsparcie rozwoju społecznego”

– Prezes Stowarzyszenia Sympatyków Filatelii Maltańskiej Zdzisław Szaflicki

„…za dotychczasową współpracę i profesjonalizm w realizowanych przedsięwzięciach mających na celu inicjownaie i realizację działań zmierzających do aktywizacji zawodowej i społecznej lokalnego społeczeństwa”

– MOPS Olsztyn

 

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast