Jesteśmy godnym partnerem do współpracy w wielu obszarach rozwojowych. Wielokrotnie otrzymywaliśmy pochwały i nagrody za rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, propagowanie ducha przedsiębiorczości, czy wkład w rozwój polskiej gospodarki. Zapraszam Państwa do zapoznania się z pochwałami, nagrodami, podziękowaniami oraz rekomendacjami, otrzymanymi przez Stowarzyszenie WAMA-COOP.
Dariusz Węgierski

Prezes Zarządu, Stowarzyszenie WAMA-COOP

„Realizowane przez Państwa działania dają szansę na wzmocnienie potencjału i zasobów tkwiących w społecznościach”

– Minister Pracy i Polityki Społecznej

„Za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości i wkład w rozwój polskiej gospodarki”

– Ministerstwo Skarbu Państwa

„Za ogromną pasje i zaangażowanie (…) z pracy na rzecz rozwijania ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach”

– Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

 

„Państwa projekt (…) uznany został jako dobra praktyka aktywnych form pomocy w 2009 roku”

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

 

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast