Stowarzyszenie WAMA-COOP było partnerem licznych projektów społecznych i czynnie angażowało się w różne społeczne inicjatywy, za co otrzymaliśmy liczne podziękowania. Serdecznie Państwa zapraszam do zapoznania się z nimi.
Remigiusz Dobkowski

Członek Zarządu, Stowarzyszenie WAMA-COOP

„Za wspieranie idei Ekonomii Społecznej i propagowanie ducha przedsiębiorczości w powiecie kętrzyńskim”

– Dyrektor Oddziału Okręgowego KZRS „Samopomoc Chłopska”

„Państwa praca i wysiłek w nią wkładany przynoszą wymierne korzyści społecznościom lokalnym”

– Starosta Mrągowski

„Za poświęcony czas i podjęcia się wspólnego tworzenia dobrego klimatu dla rozwoju miasta i gminy BIskupiec”

– Burmistrz Biskupca

 

„Za Państwa życzliwość oraz włączenie się w realizację tego przedsięwzięcia”

– Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Lidzbarku Warmińskim

„Za energię włożoną w realizacje wyznaczonych celów i zaangażowanie w działania prospołeczne”

– Kierownik MOPS w Kętrzynie

„Za bezpłatne przeprowadzenia warsztatów w zakresie ekonomii społecznej dla uczestników projektu”

– Kierownik GOPS w Kętrzynie

 

„Państwa działania przyczyniły się do zwiększenia aktywności mieszkańców Kotkowa, którego pierwsze rezultaty możemy zaobserwować już dziś”

– Wójt Gminy Kętrzyn

„Za bardzo sprawną i profesjonalną organizację Targów Ekonomii Społecznej”

– Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej G-URAL

„Za współpracę oraz aktywizację członków i wolontariuszy Stowarzyszenia w zakresie ekonomii społecznej”

– Prezes Kętrzyńskiego Stowarzyszenia Piłki Siatkowej „SET Kętrzyn”

 

„Za stworzenie dobrego klimatu współpracy, za poczucie wspólnoty, chęć nawiązywania dialogu i mądrość zgodnego osiągania celów”

– Stowarzyszenie Mniejszości Niemieckiej w Kętrzynie

„Członkowie stowarzyszenia z uznaniem wyrażają się o solidnym przygotowaniu od strony merytorycznej i praktycznej, jasnym i obrazowym przekazie informacji oraz niezwykle sympatycznym i profesjonalnym sposobie prowadzenia spotkań”

– Kętrzyńskie Stowarzyszenie Fotograficzno Filmowe „FOTO MX”

„Za nieocenioną pomoc i życzliwość okazaną przez kadrę (…). Doradztwo zakresu ekonomii społecznej, księgowe, psychologiczne, zawodowe i biznesowe, szkolenia wykorzystujące narzędzia ekonomii społecznej (…) umożliwiły nam rozpocząć działalność w formie spółdzielni socjalnej”

– Zarząd Spółdzielni Socjalnej „OPOKA”

 

„Za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz angażowanie społeczności lokalnej w rozwój społeczno-gospodarczy”

– Przewodnicząca Powiatowego Zespołu ds. Rozwoju Ekonomii Społecznej w Powiecie Mrągowskim

„Za wsparcie przy procesie zakładania fundacji”

– Prezes fundacji „Przełamywanie Barier”

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast