Profesjonalne szkolenia - zainwestuj w rozwój i zostań specjalistą

Głównym źródłem kapitału każdej firmy i warunkiem uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej, staje się zasób intelektualny przedsiębiorstwa, czyli baza umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w nim pracowników. Zatem, szkolenie pracowników stanowi współcześnie jedną z fundamentalnych długofalowych inwestycji firmy, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra to przecież kapitał przedsiębiorstwa!

WAMA-COOP profesjonalne szkolenia

Przygotowując szkolenia dbamy o:

 • Najlepszych i kompetentnych specjalistów,
 • Praktyczną wiedzę opartą o aktualne akty prawne,
 • Komfort uczestników i jakość materiałów,
 • Przykłady i możliwość praktycznego zastosowania,
 • Przekazywanie wiedzy w efektywny sposób,
 • Możliwość dalszego pogłębiania już posiadanej wiedzy.

 

Zostań specjalistą i zdobądź praktyczną wiedzę. Weź udział w szkoleniach!

Drodzy Państwo,
dynamizm zachodzących zmian w środowisku społeczno-gospodarczym wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego poszerzania i pogłębiania bazy umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych pracowników.

Stąd Stowarzyszenie WAMA-COOP, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, proponuje przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń otwartych i zamkniętych, w zakresie:

 • prawno-organizacyjnym,
 • księgowym,
 • biznesowym,
 • marketingowym.

Proponujemy również szkolenia w zakresach innych niż wymienione, dostosowując ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

MAMY AKREDYTACJĘ SUS 2.0

Mamy akredytację SUS.2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)
Sprawdzimy czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

 

Lista aktualnych szkoleń

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców (obywatele UE, Białorusi, Rosji i Ukrainy) na terenie RP, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i jej przebieg, zasady rozwiązywania stosunku pracy itp.

Termin

28 listopada 2017
Olsztyn

Szczegóły i zgłoszenie

Nowoczesne systemy obsługi klienta

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami obsługi klienta, w tym skutecznymi technikami sprzedaży i telemarketingiem.

Termin

27 listopada 2017
Olsztyn

Szczegóły i zgłoszenie

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w PES/PS

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Termin

26 października 2017
Olsztyn

Szczegóły i zgłoszenie

Negocjacje biznesowe – szkolenie jednodniowe

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa. Podstawowych technik negocjacyjnych a także poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania. Nauki oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji,

Termin

4 grudnia 2017 r.
Olsztyn

Szczegóły i zgłoszenie

Negocjacje biznesowe – szkolenie weekendowe

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa. Podstawowych technik negocjacyjnych a także poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania. Nauki oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji,

Termin

6-7 listopada 2017 r.
Olsztyn

Szczegóły i zgłoszenie

Dotacje dla MŚP - środki krajowe i unijne

Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu charakterystyki źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej, warunków/zasad udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych, określenia zasobów niezbędnych do przygotowania się do procesu aplikacji oraz umiejętność optymalnego doboru źródła do potrzeb firmy,

Termin

22 listopada 2017 r.
Olsztyn

Szczegóły i zgłoszenie

Potrzebujesz więcej szczegółów? Skontaktuj się z nami!

Kontakt

Dariusz Węgierski – Prezes Zarządu
e-mail: [email protected]
tel: 89 526 43 66

Kontakt

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Adama Mickiewicza 21/23 pok. 305
10-508 Olsztyn

Profesjonalne szkolenia WAMA-COOP

Wieloletnie doświadczenie WAMA-COOP

Więcej o naszym doświadczeniu

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP swoje działania ukierunkowało w głównej mierze na wsparciu osób długotrwale bezrobotnych, grup założycielskich spółdzielni socjalnych oraz osób chcących stworzyć nowe miejsca pracy. W tym zakresie Stowarzyszenie posiada doświadczenie od 1999 r., realizując szereg działań animacyjnych, szkoleniowych, doradczych oraz projektowych, finansowanych ze środków własnych, samorządowych oraz UE. W wyniku licznych działań, kadrze i członkom Stowarzyszenia udało się, jak dotąd:

 • wypracować narzędzia wspierające proces tworzenia spółdzielni socjalnych (IW EQUAL, MPIPS, POKL, FIO);
 • zwiększyć konkurencyjność spółdzielni handlowych poprzez szkolenia specjalistyczne pracowników i kadry menedżerskiej (SPO RZL);
 • zaktywizować zawodowo osoby długotrwale bezrobotne oraz kobiety dotknięte schorzeniami parazawodowymi (SPO RZL, PO KL);
 • zorganizować Międzynarodową Szkołę Przedsiębiorczości Społecznej oraz osiem edycji regionalnych warsztatów dla liderów przedsiębiorczości społecznej (IW EQUAL);
 • stworzyć liczne partnerstwa lokalne na rzecz rozwoju ekonomii społecznej (PO KL, FIO).

Współpracując z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej prowadziliśmy Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej na terenie województw warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego, a od 2010 r. na terenie województwa warmińsko-mazurskiego prowadzimy Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej oraz Inkubatory Przedsiębiorczości Społecznej, których główne zadania oscylują wokół tworzenia nowych miejsc pracy, wprowadzania na rynek pracy osób długotrwale bezrobotnych, wsparcia podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych już istniejących oraz pomocy przy rejestracji nowych podmiotów.

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie:
 • przyznania środków finansowych na rozwój różnych form przedsiębiorczości;
 • wsparcia pomostowego;
 • doradztwa indywidualnego i grupowego oraz szkoleń umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej w ramach PES;
 • szkoleń kadry menadżerskiej oraz osób długotrwale bezrobotnych.

W 2009 roku Stowarzyszenie WAMA-COOP otrzymało wyróżnienie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w konkursie Dobre Praktyki Aktywnych Form Pomocy, za efektywne rozwiązania w realizacji zadań w obszarze „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”. W 2014 roku natomiast, prowadzony przez Stowarzyszenie Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie otrzymał podziękowania z Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Skarbu Państwa, za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości w środowisku lokalnym oraz za zaangażowanie i wkład w rozwój polskiej gospodarki. W 2015 r. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, przyznał prowadzonemu przez Stowarzyszenie Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie status akredytowanego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości (nr 3_AKSES_2015).

Stowarzyszenie WAMA-COOP z powodzeniem od wielu lat realizuje projekty lokalne oraz ogólnopolskie, współpracując w tym zakresie z polskimi i zagranicznymi ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości i ES.

Szkolenia organizowane przez WAMA-COOP

SZKOLENIA OTWARTE I ZAMKNIĘTE:

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP organizuje szkolenia otwarte oraz zamknięte.

Szkolenia otwarte skierowane są do przedstawicieli różnych podmiotów sektora gospodarczego, pozarządowego oraz administracji rządowej i samorządu terytorialnego. Udział w nich mogą wziąć również osoby fizyczne, zainteresowane problematyką szkolenia. Uczestnicy szkoleń otwartych nie tylko podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje, ale również mają możliwość wymiany doświadczeń, wniosków i uwag z innymi uczestnikami, zatrudnionymi na podobnych stanowiskach, bądź w podmiotach, działających w podobnej/tożsamej branży.
Szkolenia otwarte organizowane są w kilkunastoosobowych grupach, co umożliwia lepszy kontakt z trenerem, łatwiejszy sposób przyswojenia wiedzy, interaktywność pracy w grupach, jak również uzyskanie odpowiedzi na nurtujące pytania szczegółowe.

Stowarzyszenie WAMA-COOP organizuje szkolenia w sposób kompleksowy i sprawny, czyli organizując szkolenie, przygotujemy odpowiednią salę szkoleniową, materiały dla uczestników szkolenia, wyżywienie i serwis kawowy, pomożemy w rezerwacji miejsc noclegowych dla osób przyjezdnych, a nawet wsparcie w zakresie skorzystania z dodatkowych atrakcji przed, po lub pomiędzy dniami szkoleniowymi.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej poza ofertą organizowanych szkoleń otwartych, oferuje organizację szkoleń zamkniętych, dostosowując ofertę pod indywidualne oczekiwania klienta – począwszy od zanalizowania potrzeb szkoleniowych kadry zatrudnionej w danym podmiocie, poprzez dostosowanie indywidualnego programu szkolenia, metod i form prowadzenia szkoleń, ich organizacji i realizacji, jak również opracowaniu metod i narzędzi ewaluacyjnych w zakresie efektów przyswojonej wiedzy i nabytych umiejętności uczestników szkolenia. Zatem nasi klienci uzyskują ofertę szkoleniową „szyta na miarę” swoich potrzeb i oczekiwań.

W przypadku chęci przeszkolenia 5 lub większej liczby pracowników z jednego podmiotu, proponujemy rozważyć organizację szkolenia zamkniętego, dostosowanego pod indywidualne oczekiwania Państwa firmy.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast