Publikacje z zakresu ES

R. Dobkowski, D. Węgierski, Jak założyć spółdzielnię socjalną? (stan prawny 31.04.2015 r.)
Wyd. WAMA-COOP, Olsztyn 2015 r.
ISBN 978-83-936552-1-2, s. 60
T. Schimanek, Klauzule społeczne w praktyce (stan prawny na 31.12.2014 r.)
Wyd. Akcydensowe S.A., Olsztyn 2014 r.
ISBN 978-83-936552-2-9, s. 100
E. Słodownik (red.), Warmińsko-Mazurski Klaster Ekonomii Społecznej, cz. I
Wyd. WAMA-COOP, MOPS Olsztyn, Olsztyn 2013 r.
ISBN 978-83-936552-3-6, s. 52
E. Słodownik (red.), Warmińsko-Mazurski Klaster Ekonomii Społecznej, cz. II
Wyd WAMA-COOP, MOPS Olsztyn, Olsztyn 2014 r.
ISBN 978-83-936552-3-6, s. 95
M. Oliński, Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach
Wyd. WAMA-COOP, Olsztyn 2012 r.
ISBN 978-83-936552-0-5, s. 243
Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast