Realizując cele Stowarzyszenia podjęliśmy  współpracę z ponad 40 partnerami lokalnymi ponadlokalnymi i zagranicznymi. Wykorzystując swoje doświadczenie oraz „dobre praktyki” podpatrzone u partnerów wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Staramy się podnosić poziom wiedzy o ekonomii społecznej w różnych środowiskach społecznych i gospodarczych. 

Aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież. Podejmujemy działania na rzecz zapobiegania marginalizacji społecznej, poprawy sytuacji na rynku pracy, promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia. Chcemy wykorzystywać nasz wspólny dorobek merytoryczny, naukowy i dydaktyczny,  by wzmacniać aktywność ekonomicznej obywateli i przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzrostu poziomu życia. Naszym priorytetem będzie zawsze inicjowanie i realizacja działań w celu aktywizacji zawodowej i społecznej lokalnego społeczeństwa.

Do naszych partnerów należą m.in. :

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 64B.
10-450, Olsztyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A,
10-449, Olsztyn

Urząd Miejski w Mrągowie

ul. Królewiecka 60A
11-700, Mrągowo
http://www.mragowo.pl/

ale_logo

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

Zyzdrojowy Piecek 14
11-710 Piecki
http://alefundacja.pl

Spółdzielnia Handlowa w Pieckach

ul. Wolności 4
11-710, Piecki

www.spoldzielniaolsztynek.pl

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
http://www.powiatlidzbarski.pl/

Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna w Olsztynku

ul. Mrongowiusza 30,
11-015, Olsztynek
www.spoldzielniaolsztynek.pl

Urząd Miejski w Kętrzynie

ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
www.miastoketrzyn.pl

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Ul. Stary Rynek 25
82-300 Elbląg
http://eurobalt.org.pl/

Fundacja Rozwoju Michelin

ul. Leonharda 9
10-454, Olsztyn

www.michelin.pl

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej

ul.Szlak 65
31-153, Kraków

http://www.frsu.pl/

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych

ul. Tetmajera 60
81-406 Gdynia

https://biser.org.pl/

Fundacja Oczami Brata

ul. Łukasińskiego 40,
42-200 Częstochowa

http://oczamibrata.pl/

Znalezione obrazy dla zapytania uniwersytet warminsko mazurski logo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

http://www.uwm.edu.pl/

Miasto Bartoszyce

Powiat Bartoszycki

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast