W trakcie naszej pracy zawarliśmy ponad 40 porozumień na rzecz rozwoju ekonomii społecznej z partnerami z regionu  (Miasto Olsztyn, powiat olsztyński, bartoszycki, kętrzyński, lidzbarski, mrągowski) oraz pozostałych częściach kraju.

Wspólnie pracujemy na rzecz rozwoju i upowszechniania możliwości nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Przyświecają nam idee takie jak podniesienie poziomu wiedzy o ekonomii społecznej w różnych środowiskach społecznych i gospodarczych czy zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej osób bezrobotnych, zagrożonych wykluczeniem społecznym, wykluczonych społecznie, niepełnosprawnych.

Podejmujemy działania na rzecz zapobiegania marginalizacji społecznej, poprawy sytuacji na rynku pracy, promocji zatrudnienia,  agodzenia bezrobocia.

Chcemy wykorzystywać nasz wspólny dorobek merytoryczny, naukowy i dydaktyczny,  by wzmacniać aktywność ekonomicznej obywateli i przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzrostu poziomu życia. Inicjowanie i realizacja działań w celu aktywizacji zawodowej i społecznej to nasz priorytet.

Do naszych partnerów należą m.in. :

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 64B.
10-450, Olsztyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

al. Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61 A,
10-449, Olsztyn

Urząd Miejski w Mrągowie

ul. Królewiecka 60A
11-700, Mrągowo
http://www.mragowo.pl/

ale_logo

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

Zyzdrojowy Piecek 14
11-710 Piecki
http://alefundacja.pl

Spółdzielnia Handlowa w Pieckach

ul. Wolności 4
11-710, Piecki

www.spoldzielniaolsztynek.pl

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

Ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński
http://www.powiatlidzbarski.pl/

Spółdzielnia Handlowo – Produkcyjna w Olsztynku

ul. Mrongowiusza 30,
11-015, Olsztynek
www.spoldzielniaolsztynek.pl

Urząd Miejski w Kętrzynie

ul. Wojska Polskiego 11
11-400 Kętrzyn
www.miastoketrzyn.pl

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Ul. Stary Rynek 25
82-300 Elbląg
http://eurobalt.org.pl/

Fundacja Rozwoju Michelin

ul. Leonharda 9
10-454, Olsztyn

www.michelin.pl

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej

ul.Szlak 65
31-153, Kraków

http://www.frsu.pl/

Znalezione obrazy dla zapytania uniwersytet warminsko mazurski logo

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2
10-719 Olsztyn

http://www.uwm.edu.pl/

Miasto Bartoszyce

Powiat Bartoszycki

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast