Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
Projekt realizowany w terminie od 01.05.20011 r. do 31.12.2012 r.
Ośrodek działa na terenie województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, pomorskiego i podlaskiego.

Projekt przewidywał udzielenie wsparcia finansowego na realizację lokalnych projektów w ramach działalności pożytku publicznego, spółdzielniom socjalnym zarejestrowanym na terenie województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego i mazowieckiego.
Dotacje udzielanie będą na wspieranie lokalnych projektów spółdzielni socjalnych, realizujących zadania w zakresie:
– współpracy sektora publicznego, społecznego oraz biznesowego (budowa partnerstwa publiczno-społecznego lub publiczno-społeczno-prywatnego na rzecz rozwoju przedsiębiorczości społecznej poprzez lokalne porozumienia, pakty, plany działania lub przygotowywanie wspólnych projektów o charakterze partnerskim)
– rozwijania lub wprowadzania nowych rozwiązań, produktów lub usług podmiotów ekonomii społecznej służących realizacji zadań pożytku publicznego lub użyteczności publicznej lub/i społeczności lokalnej (np. udoskonalanie systemów sprzedaży, wdrażanie narzędzi zarządzania, marketingu; lustrację spółdzielczą, badanie lokalnego rynku na potrzeby wprowadzania nowych usług i produktów; propagowanie klauzul społecznych; realizacja usług na rzecz społeczności lokalnej)

Dodatkowo spółdzielnie socjalne aplikujące o dotację będą mogły skorzystać ze wsparcia doradczego i konsultacji przy przygotowaniu dokumentacji konkursowej, zarówno bezpośrednio w siedzibie ROWSS w Olsztynie jak również telefonicznie lub pocztą elektroniczną. W razie potrzeby bezpośrednie doradztwo zostanie również zorganizowane na terenie województw objętych działaniami projektowymi.