PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ NA WARMII I MAZURACH

Wspierając przedsiębiorców pomagamy tworzyć nowe miejsca pracy

Przedsiębiorczość, a z nią ekonomia społeczna, to idee, których w Polsce jesteśmy prekursorem. Posiadamy duże doświadczenie w wielu obszarach, a świadczone przez
Stowarzyszenie WAMA-COOP usługi doradcze, szkoleniowe, czy konsultacje, wspomagają wiele firm w regionie Warmii i Mazur z różnych sektorów gospodarki.

O nas

Od 25 lat wspieramy przedsiębiorczość na Warmii i Mazurach

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP powstało w 1999 roku z inicjatywy spółdzielców województwa warmińsko-mazurskiego przy wsparciu Krajowej Rady Spółdzielczej.

 

Stowarzyszenie WAMA-COOP jest organizacją pozarządową, działającą na zasadzie non-profit. Członkowie Stowarzyszenia to osoby fizyczne, przedstawiciele, przedsiębiorstw, spółdzielni oraz samorządów

Zadaniem Stowarzyszenia WAMA-COOP jest promocja spółdzielczości i przedsiębiorczości oraz wszechstronna pomoc tworzeniu nowych spółdzielni i firm, w tym tworzenia nowych miejsc pracy. Dostrzegając konieczność stałej pomocy osobom długotrwale bezrobotnym, grupom założycielskim spółdzielni socjalnych oraz osobom chcącym stworzyć nowe miejsca pracy, prowadzimy działania głównie szkoleniowo-doradcze, realizując projekty finansowane ze środków własnych oraz współfinansowane ze środków samorządowych, Unii Europejskiej i innych.

Akredytacja "AKSES"

Minister Rodziny Pracy i Polityki Społecznej na podstawie Zarządzenia w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”, przyznał Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie prowadzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0)

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP na podstawie audytu DEKRA Certification Sp. z o.o. wdrożyło Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej (SUS 2.0) Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

20 +

Zrealizowanych projektów

20 mln +

pozyskanych środków

900+

nowych miejsc pracy

20 +

Zrealizowanych projektów

20 mln +

pozyskanych środków

900+

nowych miejsc pracy

''POŁĄCZENIE SIŁ TO POCZĄTEK, POZOSTANIE RAZEM TO POSTĘP, WSPÓLNA PRACA TO SUKCES. "

– HENRY FORD

Realizując cele Stowarzyszenia podjęliśmy współpracę z wieloma partnerami lokalnymi, ponadlokalnymi i zagranicznymi.

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

  • Promocja spółdzielczości i przedsiębiorczości
  • Wszechstronna pomoc tworzeniu nowych spółdzielni i firm
  • Działania szkoleniowo-doradcze
  • Realizacja projektów finansowanych z ze środków własnych, samorządowych oraz Unii Europejskiej
  • Wielowymiarowe wsparcie przedsiębiorców

Nasze adresy

Zgłoś się do nas już dziś, aby uzyskać informacje w jaki sposób możemy Ci  pomóc. Skorzystaj z naszej oferty i 20- letniego doswiadczenia.

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

10-508 Olsztyn
ul. Mickiewicza 21/23, pok. 305

NIP: 7393029718
KRS: 0000042629
REGON: 510870108

tel./fax: +48.89 533 84 05, +48.89 526 43 66

startup, start-up, people

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach

11-200 Bartoszyce,
ul. Hubalczyków 2 pok. 6,

tel. 609 147 760

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Bartoszycach – Biuro w Lidzbarku Warmińskim,

11-100 Lidzbark Warmiński
ul. Wyszyńskiego 37, pok. 302

tel: 609 147 760

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej w Kętrzynie

11-400 Kętrzyn,
ul. Pocztowa 11 pok. 236,

tel. 502 111 255

DĄŻĄC DO IDEAŁU NIE SPOCZYWAMY NA LAURACH

Staramy się być zawsze godnym zaufania partnerem i organizatorem usług szkoleniowo-rozwojowych, co potwierdza szereg wyróżnień i pozytywnych opinii za efektywne rozwiązania i wzorową realizacje zadań, m.in.:

„Realizowane przez Państwa działania dają szansę na wzmocnienie potencjału i zasobów tkwiących w społecznościach”

Minister Pracy i Polityki Społecznej

„Za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości i wkład w rozwój polskiej gospodarki”

Ministerstwo Skarbu Państwa

„Za ogromną pasję i zaangażowanie (…) z pracy na rzecz rozwijania ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach”

Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego
Fundusze UE