Wsparcie spółdzielczości w województwie warmińsko – mazurskim

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki