Polecają nas

Wielu partnerów docenia realizowane przez Nas usługi i polecają nas, szczególnie w zakresie organizowanych szkoleń, konsultacji, doradztwa czy opracowanych dokumentów strategicznych. Zapraszamy Państwa do zapoznania się z wystawionymi Stowarzyszeniu WAMA-COOP referencjami i rekomendacjami

„Należy podkreślić, że sposób prowadzenia szkolenia, przekazywania wiedzy oraz kontakt prowadzącego z uczestnikami cechował pełen profesjonalizm i duży poziom merytoryczny”

– Prezes Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej w Olsztynku

„Wykładowca posiadał dużą wiedzę merytoryczną, którą w przystępny sposób przekazał uczestnikom szkolenia”

– Prezes Zarządu Spółdzielni Handlowej w Pieckach

„Szkolenie zostało przeprowadzone na wysokim poziomie merytorycznym, bardzo profesjonalnie i rzetelnie.”

– Starosta Powiatu Mrągowo

„Szkolenia zostały zrealizowane w sposób profesjonalny i z należytą starannością. Uczestnicy szkolenia ocenili wysoko poziom zrealizowanego szkolenia pod względem organizacyjnym i merytorycznym”

– Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej

„Program szkoleń został indywidualnie dostosowany do naszych potrzeb, a jego realizacja stała na wysokim poziomie”

– Wojewódzki Urząd Pracy

„Usługa została przeprowadzona z należytą starannością, z wykorzystaniem multimedialnych technik prezentacji oraz materiałów dydaktycznych, które pozwoliły sięgnąć do zdobytej wiedzy po zakończeniu szkoleń”

– Wojewódzki Urząd Pracy

„Usługi szkoleniowe zostały zrealizowane zgodnie z założeniami i harmonogramem (…) Poprawność organizacji oraz dokumentowania szkoleń została pozytywnie zweryfikowana”

– Wojewódzki Urząd Pracy

„Szkolenie przeprowadzone zostało na bardzo wysokim poziomie Osoba prowadząca spotkanie wyakazała się dużą wiedzą, kompetencją i zaangażowaniem.”

– Sołtys Solectwa Kobułty

„Forma współpracy, a także komunikatywność (…) zaowocowały bezproblemową realizacją wspólnego zadania”

– Dyrektor MOPS Orzysz

„Szkolenia przeprowadzone zostały w sposób ciekawy i rzetelny z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia w tworzeniu podmiotów ekonomii społecznej”

– Dyrektor MOPS Olsztyn

„Doradcy ze Stowarzyszenia WAMA-COOP w sposób jasny i prosty, poparty przykładami, przestawili możliwości rozwoju naszej firmy. (…) Jesteśmy bardzo zadowoleni z doradztwa i polecamy je innym jednostkom”

– Spółdzielnia Socjalna „Bajkowa Kraina”

„Trener posiadał szeroki zasób wiedzy, potrafił w sposób prosty i zrozumiały przekazać informacje, chętnie wyjaśniał niezrozumiałe zagadnienia”

– Wójt Gminy Dywity

„Usługi świadczone przez Stowarzyszenie WAMA-COOP cechuje profesjonalizm, solidność i umiejętność przekazywania wiedzy i informacji w przystępny i ciekawy sposób”

– Prezes Stowarzyszenia „NIE LĘKAJ SIĘ”

„Biorąc pod uwagę oceny osób uczestniczących w szkoleniu oraz własne spostrzeżenia szczerze polecam wszystkim Stowarzyszenie (…) WAMA-COOP jako wykonawce efektywnych szkoleń, a proponowanych przez Stowarzyszenie Trenerów jako trenerów o bardzo wysokich kwalifikacjach i kompetencjach społecznych”

– Prezes Zarządu Stowarzyszenia NORA

„Powierzone zadania szkoleniowe Stowarzyszenie WAMA-COOP wykonało rzetelnie i fachowo dysponując wieloletnim doświadczeniem teoretycznym i praktyczny w prezentowanej dziedzinie”

– Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu

„Powierzone zadania szkoleniowe zrealizowano w sposób rzetelny i fachowo dysponując kadrą posiadającą wysokie kwalifikacje woraz wieloletnie doświadczenie szkoleniowe”

– Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „AGRO-COOP”

„Pracownicy Ośrodka dali się poznać jako osoby bardzo dobrze przygotowane do pełnienia roli doradców, zawsze życzliwe i bardzo zaangażowane w swoją pracę”

– Spółdzielnia Socjalna „Studio Komercja”

„Za okazaną pomoc podczas rekrutacji grupy szkoleniowej oraz organizacji samego szkolenia. Dziękujemy za profesjonalną współpracę i otwartość”

– Fundacja Inicjatyw Społeczno – Ekonomicznych

„Mamy przyjemność rekomendować Ośrodek jako rzetelnego i godnego zaufania partnera przy realizacji różnych przedsięwzięć na najwyższym poziomie”

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Oddział Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

„Powierzone zadania szkoleniowe zrealizowane rzetelnie i fachowo delegując do wykonania zlecenia wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym”

– Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu

„Oferta Stowarzyszenia oraz jakość wykonania tychże usług reprezentuje niezmiennie wysoki poziom i odpowiada potrzebom członków spółdzielni oraz naszym współpracownikom”

– Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej

„Wysoka elastyczność i otwartość wobec klienta stanowią niewątpliwie wizytówkę firmy”

– Prezes Centrum Aktywności Młodzieży „MONUMENT”

„Doskonałe przygotowanie i zorganizowanie świadczy bardzo dobrze zarówno o kadrze trenerskiej, jak i firmie szkoleniowej”

– Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe

„Z przyjemnością rekomenduje pracowników OWES w Olsztynie jako profesjonalistów w dziedzinie świadczenia usług z zakresu aktywnego rozwoju ekonomii społecznej”

– Kierownik GOPS w Stawigudzie

„Spotkania informacyjne prowadzone były z należytą rzetelnością (…). Prowadzący spotkania przekazał wiedzę i umiejętności niezbędne uczestnikom spotkania (…), podsunął wiele możliwości i przykładów rozwoju społeczności”

– Kierownik GOPS w Świątkach

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób należyty i profesjonalny. (…) CIS w Olsztynie docenia wkład jaki wnosi ta jednostka w szerzeniu idei ekonomii społecznej ukierunkowanej na aktywizację grup zagrożonych wykluczeniem społecznym”

– Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

„Wykazali się nie tylko wiedzą i wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie realizacji zadań dla osób długotrwale bezrobotnych, ale także inicjatywą i otwartości do nowych pomysłów”

– Kierownik Klubu Integracji Społecznej przy MOPS w Olsztynku

„Szkolenie umożliwiło wymianę doświadczeń uczestników, stało się zbiorem „dobrych praktyk” wspomaganych przez wykwalifikowaną kadrę”

– Kierownik Klubu Integracji Społecznej, MOPS w Biskupcu

„Pracownicy (…) dali się poznać jako osoby kompetentne i zaangażowane w swoje obowiązki zawodowe, a sam Ośrodek jako rzetelny i wiarygodny Partner współpracy”

– Dyrektor MOPS w Olsztynku

„Z przyjemnością zaświadczam, iż Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP to profesjonaliści w obszarze szkoleń i doradztwa”

– Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna G-URAL

„Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób interesujący, profesjonalny i z dużym zaangażowaniem”

– Kierownik GOPS w Sorkwitach

„Trenerzy oraz doradcy dali się poznać jako profesjonaliści zaangażowani w powierzane im obowiązki, służący swoją wiedzą i pomocą na każdym etapie naszej współpracy”

– Stowarzyszenie Klub Motocyklowy „Wiraż”

„Nasze dotychczasowe doświadczenie w zakresie współpracy z Inkubatorem Ekonomii Społecznej pozwala nam zarekomendować to miejsce jako właściwe miejsce do wspierania inicjatyw i działań w sferze ekonomii społecznej”

– Kierownik GOPS Piecki

„Polecamy Inkubator Ekonomii Społecznej w Kętrzynie jako Instytucję posiadającą wyspecjalizowaną kadrę zajmującą się aktywnym propagowaniem idei ekonomii społecznej”

– Wójt Gminy Kętrzyn

„Pracownicy OWES w Olsztynie dali się poznać jako osoby kompetentne i chętne do współpracy”

– Kierownik GOPS Dywity

„Całokształt przebiegu dotychczasowej współpracy pozwala nam postrzegać ich jako partnera, który traktuje w sposób właściwy swoje zobowiązania wobec podjętych zadań”

– Wójt Gminy Srokowo

„Pracownicy OWES dali się poznać jako osoby bardzo kompetentne, posiadające doświadczenie w obszarze ekonomii społecznej i zaangażowane”

– Prezes Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej G-URAL

„Osoby zatrudnione w Inkubatorze wykazują się sumiennością, zaangażowaniem oraz odpowiedzialnością, która zawsze przekłada się na gwarancje rzetelnie wykonanej pracy”

– Wójt Gminy Barciany

„Organizowane przez Stowarzyszenie szkolenia są na wysokim poziomie zarówno pod względem organizacyjnym, jak i pod względem doboru osób prowadzących zajęcia”

– Wiceprezes Zarządu ECOSTEAM Spółdzielnia Socjalna

„Usługi (…) charakteryzują się najwyższą jakością i stanowią doskonałą odpowiedź na potrzeby spółdzielni socjalnych”

– Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „Empatia7”

„Podsumowując dotychczasową współprace rekomendujemy Stowarzyszenie (…) WAMA-COOP jako zaangażowanych profesjonalistów oraz godnych zaufania partnerów, którzy nie boją się niestandardowych wyzwań”

– Prezes Stowarzyszenia BartQltura

„Jesteśmy zadowoleni ze współpracy oraz podejmowanych przez Stowarzyszenie działań na rzecz spółdzielni socjalnych w regionie”

– Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej „TMB”

„Istnienie instytucji takiej jak OWES jest dla naszej Spółdzielni ogromnym wsparciem”

– Prezes Spółdzielni Socjalnej PIĄTKA

„Z dużą przyjemnością polecam Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie, jest to wielokrotnie sprawdzony i niezwykle fachowy Partner we współpracy”

– Prezes Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej APROPO’S

„W trakcie funkcjonowania OWES w Olsztynie, mieliśmy poczucie dużej pomocy ze strony tego Ośrodka”

– Prezes Zarządu WARMAX Spółdzielnia Socjalna

„Stowarzyszenie WAMA-COOP służyło zawsze fachową radą i cennymi uwagami dotyczącymi założenia Spółdzielni oraz dalszego jej funkcjonowania”

– Prezes Spółdzielni Socjalnej „Marzenie”

„Indywidualne podejście do każdej omawianej sprawy, wysoki poziom zaangażowania i przygotowania merytorycznego Pracowników OWES, a także ciekawa oferta szkoleniowa i doradcza to wyróżniki, które sprawiły o chęci stałej współpracy”

– Prezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej PTASZARNIA

„Jest to trudny i czasochłonny proces, który wymaga solidnego przygotowania, a do tego jest potrzebne takie miejsce jak Inkubator Ekonomii Społecznej, który to ułatwi”

– Spółdzielnia Socjalna „OLLPRO”

„Rekomenduję z przyjemnością Inkubator Ekonomii Społecznej w Olszynie, jest to fachowy Ośrodek wspierający ekonomię społeczną w naszym regionie”

– Zespół Szkół Chemicznych i Ogólnokształcących

„Zawsze mogliśmy liczyć na przychylność i profesjonalne wsparcie ze strony pracowników Stowarzyszenia WAMA-COOP. Niejednokrotnie otrzymaliśmy skuteczne i szybkie wsparcie w bieżącej działalności naszej spółdzielni, za co jesteśmy niezwykle wdzięczni”

– Wiceprezes Zarządu Spółdzielni Socjalnej EKO-FREE

„Rekomenduję Inkubator Ekonomii Społecznej w Olsztynie jako profesjonalny ośrodek szkoleniowy i doradczy”

– Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych w Olszynie

„Mogliśmy liczyć na wsparcie przy rejestracji stowarzyszenia, korzystaliśmy z doradztwa oraz organizowanych szkoleń. Uzyskane wsparcie bardzo nam pomogło i liczymy na dalszą tak owocną współpracę”

– Towarzystwo Miłośników Reszla i Okolic

„Z przyjemnością polecam Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie jako solidnego i profesjonalnego Partnera we współpracy”

– Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Olsztynie

„Usługi świadczone przez Ośrodek cechował zawsze najwyższy poziom tak pod względem merytorycznym i zadaniowym”

– Prezes Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Samograj

„Inkubator Ekonomii Społecznej wspiera bardzo kompleksowo III sektor, zarówno szkoleniami, doradztwem, wsparciem infrastrukturalnym”

– Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Przyrody

„Powierzone zadania szkoleniowe zrealizowano rzetelnie i fachowo delegując do wykonania zlecenia wykwalifikowaną kadrę z wieloletnim doświadczeniem szkoleniowym”

– Grupa Olsztyńska Szkoła Biznesu

„Chcemy bardzo serdecznie polecić oferowane usługi przez Stowarzyszenie WAMA-COOP w zakresie doradztw biznesowych, marketingowych i szkoleń innym podmiotom”

– Stowarzyszenie SOULRIDERS

„Usługi oferowane przez Stowarzyszenie (…) WAMA-COOP były doskonałym środkiem do podnoszenia wiedzy i umiejętności dla członków Spółdzielni Socjalnej ANDERSOUND”

– Spółdzielnia Socjalna ANDERSOUND