„SB Place Capital – professional public services for strenghten local communities” Projekt realizowany w ramach programu Interreg South Baltic – Seed Money

"SB Place Capital - professional public services for strenghten local communities" Projekt realizowany w ramach programu Interreg South Baltic - Seed Money

Okres realizacji projektu: 01 04 2023 – 31 07 2023
Lider projektu:
Stowarzyszenie Media Dizajn (Szczecin)
Partnerzy:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP (Olsztyn)
Stowarzyszenie Inicjatywa Miasto (Gdańsk)
Stowarzyszenie Stadtgesprache Rostock (Rostock/Niemcy)
Rietavas Tourism and Business Information Centre (Retów/Litwa)

Cel projektu: Stworzenie międzynarodowej sieci współpracy organizacji pozarządowych w celu opracowania założeń do projektu w ramach programu Interreg South Baltic.
Projekt ma także na celu opracowanie brzegowych założeń do zdiagnozowania i przeanalizowania katalogu usług społecznych, które mogą wpływać i rozwijać lokalne społeczności.
W ramach działań projektowych odbędą się dwa spotkania robocze przedstawicieli Partnerów projektu – w Szczecinie (czerwiec 2023) oraz w Rostocku (lipiec 2023).W trakcie spotkań wypracowane zostaną materiały projektowe, które zweryfikują naszą gotowość do aplikowania w ramach regularnego naboru projektów w ramach Interreg Suoth Baltic Programme jesienią 2023 roku.