Zainwestuj w rozwój i zostań specjalistą

Głównym źródłem kapitału każdej firmy i warunkiem uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej, staje się zasób intelektualny przedsiębiorstwa, czyli baza umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w nim pracowników. Zatem, szkolenie pracowników stanowi współcześnie jedną z fundamentalnych długofalowych inwestycji firmy, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra to przecież kapitał przedsiębiorstwa!

Przygotowując szkolenia dbamy o:

  • Najlepszych i kompetentnych specjalistów,
  • Praktyczną wiedzę opartą o aktualne akty prawne,
  • Komfort uczestników i jakość materiałów,
  • Przykłady i możliwość praktycznego zastosowania,
  • Przekazywanie wiedzy w efektywny sposób,
  • Możliwość dalszego pogłębiania już posiadanej wiedzy.

Zostań specjalistą i zdobądź praktyczną wiedzę. Weź udział w szkoleniach!

Drodzy Państwo,
dynamizm zachodzących zmian w środowisku społeczno-gospodarczym wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego poszerzania i pogłębiania bazy umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych pracowników.

Stąd Stowarzyszenie WAMA-COOP, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, proponuje przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń otwartych i zamkniętych, w zakresie:

  • prawno-organizacyjnym,
  • księgowym,
  • biznesowym,
  • marketingowym.

Sprawdzimy czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

MAMY AKREDYTACJĘ SUS 2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Proponujemy również szkolenia w zakresach innych niż wymienione, dostosowując ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Terminy najbliższych szkoleń

Szkolenia stacjonarne odwołane z uwagi na epidemię COVID-19

W związku z sytuacją epidemiologiczną  zdecydowaliśmy się na odwołanie najbliższych szkoleń stacjonarnych. Jesteśmy w trakcie realizacji szkoleń online dla wcześniej zaplanowanych grup, oraz opracowywania procedur mających na celu wznowienie szkoleń w trybie stacjonarnym.

Szkolenia zrealizowane

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców (obywatele UE, Białorusi, Rosji i Ukrainy) na terenie RP, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i jej przebieg, zasady rozwiązywania stosunku pracy itp.

Nowoczesne systemy obsługi klienta
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami obsługi klienta, w tym skutecznymi technikami sprzedaży i telemarketingiem.

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w PES/PS
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Negocjacje biznesowe – szkolenie jednodniowe
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa. Podstawowych technik negocjacyjnych a także poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania. Nauki oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji,

Negocjacje biznesowe – szkolenie weekendowe
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa. Podstawowych technik negocjacyjnych a także poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania. Nauki oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji,

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i unijne
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu charakterystyki źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej, warunków/zasad udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych, określenia zasobów niezbędnych do przygotowania się do procesu aplikacji oraz umiejętność optymalnego doboru źródła do potrzeb firmy,

Rozmiar czcionki
Kontrast