Zainwestuj w rozwój i zostań specjalistą

Jednym z głównych źródeł budowania kapitału każdej firmy i warunkiem uzyskania przez nią przewagi konkurencyjnej, staje się zasób intelektualny przedsiębiorstwa, czyli baza umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych w nim pracowników. Zatem, szkolenie pracowników stanowi współcześnie jedną z fundamentalnych długofalowych inwestycji firmy, gdyż dobrze wykwalifikowana kadra to prosta droga do sukcesu.

Przygotowując szkolenia dbamy o:

 • Najlepszych i kompetentnych specjalistów,
 • Praktyczną wiedzę opartą o aktualne akty prawne,
 • Komfort uczestników i jakość materiałów,
 • Przykłady i możliwość praktycznego zastosowania,
 • Przekazywanie wiedzy w efektywny sposób,
 • Możliwość dalszego pogłębiania już posiadanej wiedzy.

Zostań specjalistą i zdobądź praktyczną wiedzę. Weź udział w szkoleniach!

Drodzy Państwo,
dynamizm zachodzących zmian w środowisku społeczno-gospodarczym wymaga od przedsiębiorstwa ciągłego poszerzania i pogłębiania bazy umiejętności, doświadczenia i wiedzy zatrudnionych pracowników.

Stąd Stowarzyszenie WAMA-COOP, wychodząc naprzeciw tym wymaganiom, proponuje przeprowadzenie profesjonalnych szkoleń otwartych i zamkniętych, w zakresie:

 • prawno-organizacyjnym,
 • księgowym,
 • biznesowym,
 • marketingowym
 • przywództwo  
 • praca kierownicza 
 • kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w PES/PS
 •  organizacja pracy biurowej w PES/PS

Sprawdzimy czy na nasze szkolenia możesz szkolenia możesz otrzymać dofinansowanie.

MAMY AKREDYTACJĘ SUS 2.0
Jesteśmy w Bazie Usług Rozwojowych (BUR)

Proponujemy również szkolenia w zakresach innych niż wymienione, dostosowując ofertę do indywidualnych oczekiwań naszych klientów. Zapraszamy do zapoznania się z aktualną ofertą.

Szkolenia zrealizowane

Szkolenie gastronomiczne – Smaki Warmii i Mazur
Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy z zakresu poszczególnych potraw regionalnych oraz umiejętności ich przyrządzania. 
Rezultaty osiągnięte  po szkoleniu:
Wiedza: Uczestnik zdobędzie wiedzę z zakresu potraw regionalnych. Pozna produkty regionalne z jakich można korzystać. 
Umiejętności: umiejętność przygotowania potraw. Uczestnicy będą samodzielnie przygotowywać dania.

 

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców (obywatele UE, Białorusi, Rosji i Ukrainy) na terenie RP, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i jej przebieg, zasady rozwiązywania stosunku pracy itp.

Nowoczesne systemy obsługi klienta
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami obsługi klienta, w tym skutecznymi technikami sprzedaży i telemarketingiem.

Kontrola wewnętrzna, audyt i lustracja w PES/PS
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi prowadzenia dokumentacji wewnętrznej PES/PS, zasadności prowadzenia lustracji i audytów wewnętrznych, jak również uprawnieniami organów i instytucji zewnętrznych względem prowadzenia kontroli, m.in. ZUS, PIP, Urząd Skarbowy itp.

Negocjacje biznesowe – szkolenie jednodniowe
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa. Podstawowych technik negocjacyjnych a także poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania. Nauki oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji,

Negocjacje biznesowe – szkolenie weekendowe
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu znaczenia negocjacji biznesowych dla przedsiębiorstwa. Podstawowych technik negocjacyjnych a także poznanie najczęściej występujących sytuacji trudnych w negocjacjach biznesowych i sposoby ich rozwiązywania. Nauki oceny sytuacji negocjacyjnej oraz stosowania odpowiednich strategii i taktyk negocjacyjnych, zależnych od celu prowadzonych negocjacji,

Dotacje dla MŚP – środki krajowe i unijne
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników wiedzy i umiejętności z zakresu charakterystyki źródeł środków finansowych przeznaczonych na rozwój działalności gospodarczej, warunków/zasad udziału w poszczególnych konkursach dotacyjnych, określenia zasobów niezbędnych do przygotowania się do procesu aplikacji oraz umiejętność optymalnego doboru źródła do potrzeb firmy,