Nowoczesne kwalifikacje dla pracowników spółdzielni i mieszkańców Olsztynka

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Priorytet 7. Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji

„Nowoczesne kwalifikacje dla pracowników spółdzielni i mieszkańców Olsztynka”
Projekt realizowany w terminie od 03.11.2008r. do 29.05.2009r. przez partnerstwo:
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
oraz
Spółdzielnię Handlowo-Produkcyjną w Olsztynku

Celem projektu było nabycie nowoczesnych kwalifikacji zawodowych z zakresu handlu przez mieszkańców Olsztynka, w tym także pracowników Spółdzielni. Podniesienie kwalifikacji osób zatrudnionych umocniło ich pozycję w firmie, przez podniesienie jakości oferowanych produktów i usług. Osoby niezatrudnione uzyskały podstawową wiedzę konieczną do podjęcia pracy na stanowisku sprzedawcy w małej firmie.