Rozwiązaliśmy wiele problemów

Od początku działalności Stowarzyszenie WAMA COOP zrealizowało wiele projektów. Tym samym rozwiązaliśmy wiele problemów społeczności lokalnej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą działalnością.

Wsparcie rodzin na terenie miasta Olsztyna

Wsparcie rodzin na terenie gminy Barczewo

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2019-2021)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie (2015-2018)

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej (2013-2015)

Inkubatory Ekonomii Społecznej

Kto odpowiada za Twoją przyszłość?

Wsparcie spółdzielczości w województwie warmińsko – mazurskim

Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Regionalny Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej

Praca zamiast zasiłku. Partnerstwo na Rzecz Ekonomii Społecznej na Warmii i Mazurach

Dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych

Nowoczesne e-kompetencje dla mieszkańców Płozów i Wawroch

Nowoczesne kwalifikacje dla pracowników spółdzielni i mieszkańców Olsztynka

Rozwój ponadlokalnego partnerstwa publiczno-społecznego na rzecz ekonomii społecznej

Nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych

Biedronki czyli wsparcie samoorganizacji liderek

Nowoczesne metody zarządzania handlem w sektorze spółdzielczym

Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca

Wsparcie Spółdzielni Socjalnych

Rozwój spółdzielczości lokalnej. Nowe spółdzielnie

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast