Realizując cele Stowarzyszenia podjęliśmy współpracę z wieloma partnerami lokalnymi, ponadlokalnymi i zagranicznymi. Wykorzystując swoje doświadczenie oraz „dobre praktyki” podpatrzone u partnerów wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Staramy się podnosić poziom wiedzy o ekonomii społecznej w różnych środowiskach społecznych i gospodarczych.

Aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież. Podejmujemy działania na rzecz zapobiegania marginalizacji społecznej, poprawy sytuacji na rynku pracy, promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia. Chcemy wykorzystywać nasz wspólny dorobek merytoryczny, naukowy i dydaktyczny, by wzmacniać aktywność ekonomicznej obywateli i przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzrostu poziomu życia. Naszym priorytetem będzie zawsze inicjowanie i realizacja działań w celu aktywizacji zawodowej i społecznej lokalnego społeczeństwa.

Do naszych partnerów zagranicznych należą:

Skånes Kommuner

Gasverksgatan 3a 222 29 Lund

Krinova Incubator & Science Park

Stridsvagnsvägen 14 291 39 Kristianstad

Cauto

Via Buffalora 3/e 25135 Brescia

Trelleborgs kommun

Gmina Trelleborg 231 83 Trelleborg

Democratic Society

Cantersteen 10, 1000 Brussels

Atostek

Hermiankatu 3 A, 33720 Tampere
Vaisalantie 6, 02130 Espoo

Dostrzegając potrzebę zacieśniania współpracy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i ekonomii społecznej pomiędzy regionami w całej Unii Europejskiej podejmujemy szereg działań w tym kierunku.

Pierwszym tego przykładem jest podpisane właśnie porozumienie z naszymi partnerami z Włoch – Fundacją UniSmart założoną przy Uniwersytecie w Padwie –  podmiotem powołanym celu rozwoju współpracy międzysektorowej, edukacji i transferu technologii . Przed nami wspólne działania i projekty na rzecz lokalnych społeczności i wymiany najlepszych praktyk w naszych regionach i krajach. 

O naszych kolejnych międzynarodowych inicjatywach poinformujemy Państwa już wkrótce.