Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca

Projekt realizowany przy udziale środków Europejskiego Funduszu Społecznego

w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

„Partnerstwo na rzecz rozwoju Tu jest praca”

Projekt realizowany w terminie od 01.07.2005r. do 31.10.2007r. przez partnerstwo:

Instytucja zarządzająca PRR

Uniwersytet Warszawski, Instytut Polityki Społecznej

Partnerzy narodowi

Ministerstwo Polityki Społecznej

Instytut Studiów Politycznych PAN, Pracownia Badań Organizacji Non-profit

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA COOP

Ogólnopolski Związek Organizacji na rzecz Zatrudnienia Socjalnego

Krajowa Rada Spółdzielcza

Collegium Civitas PAN

Główny Urząd Statystyczny

Fundacja Pomocy Wzajemnej Barka

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

Zadaniem Stowarzyszenia WAMA-COOP w ramach projektu była wszechstronna pomoc przy tworzeniu spółdzielni socjalnych, doradztwo ekonomiczne i prawne, organizacja szkoleń i seminariów dla beneficjentów projektu. Dodatkowo Stowarzyszenie wspomagało współpracę partnerską pomiędzy nowotworzonymi podmiotami gospodarki społecznej, a władzami samorządowymi zarówno na poziomie lokalnym, jak i regionalnym.

Główne działanie w ramach projektu polegało na stworzeniu w Stowarzyszeniu WAMA-COOP grupy doradców, którzy wspierali proces powstawania i dalszego funkcjonowania spółdzielni socjalnych na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Zespół ten składał się z doradców spółdzielczych, doradcy finansowych i radcy prawnego.

W czerwcu 2006 roku Stowarzyszenie WAMA-COOP było organizatorem Międzynarodowej Letniej Szkoły Przedsiębiorczości Społecznej, w ramach której prelekcje wygłaszali europejscy specjaliści w dziedzinie ekonomii społecznej.

Stowarzyszenie realizowało osiem edycji regionalnych warsztatów dla liderów przedsiębiorczości społecznej i pracowników przedsiębiorstw społecznych. Łącznie w szkoleniach udział wzięło 225 osób z całego kraju, a grupa doradców udzieliła porad ponad 250 osobom i współpracowała z ponad 30 spółdzielniami socjalnymi.