Nowelizacja ustawy o spółdzielniach socjalnych

Z dniem 31 marca 2018 roku wchodzi w życie  ustawa z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 2494). Według zmian każda spółdzielnia socjalna do końca września 2018 roku ma obowiązek dostosowania swojego statutu do przepisów znowelizowanej ustawy. Obowiązek ten ciąży na walnym zgromadzeniu spółdzielni socjalnej, który powinien podjąć uchwałę o zmianie statutu spółdzielni. W związku z tym, należy również wysłać odpowiednie dokumenty do sądu rejonowego, aby zmiany mogły zostać odnotowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Poniżej znajdują się materiały przedstawiające procedurę zmian statutu spółdzielni socjalnej wraz z propozycją nowych zapisów, ustawę z dnia 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych oraz niektórych innych ustawustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych ze zmianami oraz ustawę z dnia 16 września 1986 roku o Prawie spółdzielczym.

Procedura zmian statutu spółdzielni socjalnych

Ustawa z dnia 15.12.2017 o zmianie ustawy o spółdzielniach socjalnych

Ustawa z dnia 27.04.2006 o spółdzielniach socjalnych ze zmianami

Ustawa z dnia 16.09.1982 Prawo spółdzielcze

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP oraz Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie oferuje spółdzielniom socjalnym pomoc w dostosowaniu statutów do przepisów znowelizowanej ustawy. Wszystkie zainteresowane spółdzielnie socjalne zapraszamy do kontaktu pod numerem: +48 89 526 43 66, bądź osobiście w siedzibie Stowarzyszenia pod adresem: ul. Mickiewicza 21/23, pok. 305, 10-508 Olsztyn.