Publikacje własne z zakresu Ekonomii Społecznej

Jak założyć spółdzielnię socjalną... publikacje

Jak założyć spółdzielnię socjalną?

R. Dobkowski, D. Węgierski,
(stan prawny 31.04.2015 r.)
Wyd. WAMA-COOP, Olsztyn 2015 r.
ISBN 978-83-936552-1-2, s. 60

Klauzule społeczne w praktyce publikacje

Klauzule społeczne w praktyce

T. Schimanek,
(stan prawny na 31.12.2014 r.)
Wyd. Akcydensowe S.A., Olsztyn 2014 r.
ISBN 978-83-936552-2-9, s. 100

Warmińsko-Mazurski Klaster Ekonomii Społecznej, część I publikacje

Warmińsko-Mazurski Klaster Ekonomii Społecznej, cz. I

E. Słodownik (red.),
Wyd. WAMA-COOP, MOPS Olsztyn, Olsztyn 2013 r.
ISBN 978-83-936552-3-6, s. 52

Warmińsko-Mazurski Klaster Ekonimii Społecznej, część II publikacje

Warmińsko-Mazurski Klaster Ekonomii Społecznej, cz. II

E. Słodownik (red.),
Wyd WAMA-COOP, MOPS Olsztyn, Olsztyn 2014 r.
ISBN 978-83-936552-3-6, s. 95

Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach publikacje

Przedsiębiorczość społeczna na Warmii i Mazurach

M. Oliński,
Wyd. WAMA-COOP, Olsztyn 2012 r.
ISBN 978-83-936552-0-5, s. 243