Nagrody i podziękowania

Jesteśmy godnym partnerem do współpracy w wielu obszarach rozwojowych. Wielokrotnie otrzymywaliśmy pochwały i nagrody za rozwój ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach, propagowanie ducha przedsiębiorczości, czy wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Wśród wielu nagród i podziękowań dla naszego stowarzyszenia znalazły się miedz innymi podziękowania za:

„Realizowane przez Państwa działania dają szansę na wzmocnienie potencjału i zasobów tkwiących w społecznościach”

– Minister Pracy i Polityki Społecznej

„Za aktywne propagowanie idei ducha przedsiębiorczości i wkład w rozwój polskiej gospodarki”

– Ministerstwo Skarbu Państwa

„Za ogromną pasje i zaangażowanie (…) z pracy na rzecz rozwijania ekonomii społecznej na Warmii i Mazurach”

– Zarząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego

„Państwa projekt (…) uznany został jako dobra praktyka aktywnych form pomocy w 2009 roku”

– Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Stowarzyszenie WAMA-COOP było partnerem licznych projektów społecznych i czynnie angażowało się w różne społeczne inicjatywy, za co otrzymaliśmy liczne podziękowania. Serdecznie Państwa zapraszamy do zapoznania się z nimi.