Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości
i Przedsiębiorczości Lokalnej
WAMA-COOP

Dariusz Węgierski
Prezes Zarządu

Wykształcenie:
mgr ekonomii / Ekonomia menedżerska. (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)
wieloletnie doświadczenie biznesowe zdobyte na stanowiskach menedżerskich
Uprawnienia i kwalifikacje:

 • Prezes Zarządu Stowarzyszenia
 • lustrator spółdzielczy przy Krajowej Radzie Spółdzielczej,
 • wykładowca akademicki;
 • ekspert z zakresu przedsiębiorczości w tym ekonomii społecznej;
 • członek Zespołu ds. wdrażania i promocji ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim,
 • członek Zespołu ds. opracowania regionalnego planu działania na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej w województwie warmińsko-mazurskim,
 • członek Miejskiej Rady Zatrudnienia w Olsztynie,
 • koordynator wielu projektów współfinansowanych ze środków krajowych i Unii Europejskiej;
Remigiusz Dobkowski

Remigiusz Dobkowski
Członek Zarządu

Wykształcenie:
mgr / Ekonomika Przedsiębiorstw (ART w Olsztynie),
Uprawnienia i kwalifikacje:

 • wykładowca akademicki,
 • ekspert z zakresu przedsiębiorczości w tym ekonomii społecznej;
 • członek Krajowego Komitetu Ekonomii Społecznej;
 • członek grupy przeciwdziałaniu ubóstwu przy Rzeczniku Praw Obywatelskich;
 • członek grupy parlamentarnej ds. ekonomii społecznej, Sejm RP;
 • Członek Rady Programowej Centrum Wiedzy o Unii Europejskiej

Za działalność zawodową i społeczną odznaczony Złotym i Brązowym Krzyżem Zasługi, odznaką „Zasłużonym dla Warmii i Mazur” oraz „Zasłużony Działacz Kultury”

Maciej Sztabiński
Członek Zarządu

Od zawsze związany z Warmią, mieszkaniec Olsztyna oraz absolwent Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Doświadczenie zawodowe zdobywane w Anglii, Norwegii oraz Polsce. Założyciel i członek Stowarzyszenia WAMA-COOP od 1999r.
Od 1999 roku związany z ruchem SKOK. Organizator i zarządzający strukturami Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych na terenie Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Mazowieckiego.

W 2009 r. odznaczony Brązową odznaką – Za Zasługi dla Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. W pracy zawodowej i działalności społecznej zawsze stara się być blisko ludzi i ich spraw. Zwolennik mądrego działania.

Pasjonat biegania, dobrej książki oraz nowych technologii.

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP
ul. Mickiewicza 21/23, pok. 305
10-508 Olsztyn
tel./fax: 89 533-84-05, 89 526-43-66
e-mail: zarzad@wamacoop.pl
www.wamacoop.pl