Realizując cele Stowarzyszenia podjęliśmy współpracę z wieloma partnerami lokalnymi, ponadlokalnymi i zagranicznymi. Wykorzystując swoje doświadczenie oraz „dobre praktyki” podpatrzone u partnerów wspieramy tworzenie nowych miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej. Staramy się podnosić poziom wiedzy o ekonomii społecznej w różnych środowiskach społecznych i gospodarczych.

Aktywizujemy społecznie i zawodowo osoby bezrobotne, niepełnosprawne, młodzież. Podejmujemy działania na rzecz zapobiegania marginalizacji społecznej, poprawy sytuacji na rynku pracy, promocji zatrudnienia, łagodzenia bezrobocia. Chcemy wykorzystywać nasz wspólny dorobek merytoryczny, naukowy i dydaktyczny, by wzmacniać aktywność ekonomicznej obywateli i przyczyniać się do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej oraz wzrostu poziomu życia. Naszym priorytetem będzie zawsze inicjowanie i realizacja działań w celu aktywizacji zawodowej i społecznej lokalnego społeczeństwa.

Do naszych partnerów należą:

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych z siedzibą w Gdańsku

Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych z siedzibą w Gdańsku

ul. Tetmajera 60, 81-406 Gdynia

Bank Żywności w Olsztynie

Bank Żywności w Olsztynie

ul. Bohaterów Monte Cassino 4, 10-166 Olsztyn

Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

Bursa Międzyszkolna w Mrągowie

ul. Mrongowiusza 65B, 11-700 Mrągowo

Caritas Piecki

Caritas Piecki Parafia Matki Bożej Różańcowej

ul. Zwycięstwa 16, 11-710 Piecki

Cech Rzemiosł Różnych Kętrzyn

Cech Rzemiosł Różnych w Kętrzynie

ul. Miejska 7, 11-400 Kętrzyn

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Olsztyn

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Olsztyn

ul. Artyleryjska 3B, 10-165 Olsztyn

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP Olsztyn

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Elblągu

ul. Związku Jaszczurczego 15, 82-300 Elbląg

Centrum Edukacji w Kętrzynie

Centrum Edukacji w Kętrzynie

ul. Poznańska 21, 11-400 Kętrzyn

Centrum Edukacji ZDZ Kętrzyn

Centrum Edukacji ZDZ Kętrzyn

ul. Limanowskiego 1, 11-400 Kętrzyn

CIS Olsztyn

Centrum Integracji Społecznej w Olsztynie

Aleja Wojska Polskiego 33, 11-041 Olsztyn

CKiT Mrągowo

Centrum Kultury i Turystyki w Mrągowie

ul. Warszawska 26, 11-700 Mrągowo

Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach

Centrum Kultury „Kłobuk” w Mikołajkach

ul. Kolejowa 6, 11-730 Mikołajki

Centrum Usług Społecznych w Górowie Iławeckim

Tadeusza Kościuszki 17, 11-220 Górowo Iławeckie

Centrum Usług Społecznych w Srokowie

Plac Rynkowy, 11-420 Srokowo

Działdowska Agencja Rozwoju

Działdowska Agencja Rozwoju S.A.

ul. Władysława Jagiełły 15, 13-200 Działdowo

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”

Fundacja „ALE” z siedzibą w Zyzdrojowym Piecku

Zyzdrojowy Piecek 14, 11-710 Piecki

Fundacja „Oczami Brata”z siedzibą w Częstochowie

Fundacja „Oczami Brata” z siedzibą w Częstochowie

ul. Brzezińska 47/59/2, 42-208 Częstochowa

Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Fundusz Współpracy w Warszawie

ul. Górnośląska 4A, 00-448 Warszawa

Fundacja Inicjatyw Społecznych w Olsztynie

Fundacja Inicjatyw Społecznych w Olsztynie

ul. Jarosława Iwaszkiewicza 26A, 11-041 Olsztyn

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie

Fundacja Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej w Krakowie

ul. Szlak 65, 31-153 Kraków

Fundacja Sowa- Nigdy Sami z Wojciech

51 / 3, Wojciechy, 11-200 Bartoszyce

Gmina Lubomino

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

Gmina Orneta, M-GOPS

Gmina Orneta, M-GOPS, Sołectwa: Opin, Miłkowo, Karkajmy, Mingajny, Krosno, Kumajny

1 Maja 6, 11-130 Orneta

Purda 19, 11-030 Purda

Gmina Purda

Purda 19, 11-030 Purda

GOPS Bartoszyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach

ul. Seweryna Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dywitach

Tuławki 10A, 11-001 Dywity

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Górowie Iławieckim

ul. Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubominie

ul. Kopernika 7, 11-135 Lubomino

GOPS Mrągowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Wojska Polskiego 5A/12, 11-700 Mrągowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Purdzie

Purda 96B, 11-030 Purda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sorkwitach

ul. Olsztyńska 16a, 11-731 Sorkwity

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Srokowie

Plac Rynkowy, 11-420 Srokowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Stawigudzie

ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świątkach

Świątki 87, 11-008 Świątki

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie

ul. Lipowa 11. 11-042 Jonkowo

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kolnie

ul. Sienkiewicza 5, 18-500 Kolno

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Barcianach

ul. Wojska Polskiego 7, 11-410 Barciany

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie przy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie przy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Klub Integracji Społecznej w Kętrzynie przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej

ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn,

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7 11-730 Mikołajki

Klub Integracji Społecznej w Pieckach

ul. Zwycięstwa 35/2, 11-710 Piecki

Klub Integracji Społecznej w Srokowie

Klub Integracji Społecznej w Srokowie

Plac Rynkowy 14, 11-420 Srokowo,

Koło Gospodyń Wiejskich „Karolinki” Karolewo

Karolewo

Koło Gospodyń Wiejskich „Malwy” Silec

Silec 13, 11-420 Silec

Lokalna Grupa Działania „Barcja”

Lokalna Grupa Działania „Barcja”

ul. Dworcowa 10, 11-400 Kętrzyn

Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia

Lokalna Grupa Działania Południowa Warmia

Łajsy 3, 11-036 Łajsy

MOPS w Barczewie

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Barczewie

ul. Wojska Polskiego 15, 11-010 Barczewo

mops Bartoszyce

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bartoszycach

ul. Seweryna Pieniężnego 10A, 11-200 Bartoszyce

MOPS w Biskupcu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu

Aleja Niepodległości 3, 11-300 Biskupiec

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bisztynku

Plac Wolności 5, 11-230 Bisztynek

MOPS w Dobrym Mieście

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrym Mieście

ul. Olsztyńska 3, 11-040 Dobre Miasto

MOPS Kętrzyn

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kętrzynie

ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn

MOPS Korsze

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Korszach

ul. Mickiewicza 13, 11-430 Korsze

MOPS Lidzbark Warmiński

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Lidzbarku Warmińskim

ul. Akacjowa 7, 11-100 Lidzbark Warmiński

MOPS MRĄGOWO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie

ul. Stanisława Wyspiańskiego 1, 11-700 Mrągowo

MOPS OLSZTYN

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 61A, 10-449 Olsztyn

MOPS w  Olsztynku

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Olsztynku

ul. Niepodległości 19, 11-015 Olsztynek

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Reszlu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w  Reszlu

ul. Kolejowa 25A, 11-440 Reszel

urząd pracy

Miejski Urząd Pracy w Olsztynie

Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 64B, 10-450 Olsztyn

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

MDK Mrągowo

Młodzieżowy Dom Kultury w Mrągowie

ul. Kopernika 2, 11-700 Mrągowo

Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej  Mrągowo

Mrągowskie Centrum Aktywności Lokalnej  Mrągowo

ul. Kopernika 2C, 11-700 Mrągowo

Mrągowskie Stowarzyszenie Rowerowe 

Mrągowo

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Warszawie

Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych z siedzibą w Warszawie

ul. Jasna 1, 00-013 Warszawa

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

ul. Adama Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych 

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych 

ul. Warszawska 44, 15-077 Białystok

Polski Związek Niewidomych w Olsztynie

Polski Związek Niewidomych w Olsztynie

ul. Adama Mickiewicza 17/3, 10-508 Olsztyn

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bartoszycach

Bolesława Limanowskiego 11, 11-200 Bartoszyce

PCPR Mrągowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie

ul. Warszawska 53, 11-700 Mrągowo

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie

ul. Bałtycka 65, 11-041 Olsztyn

Powiatowe Centrum Rodziny  Kętrzyn

Powiatowe Centrum Rodziny w Kętrzynie

ul. Pocztowa 9, 11-401 Kętrzyn

urząd pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Bartoszycach

ul. gen. Grota Roweckiego 111-200 Bartoszyce

urząd pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Lidzbarku Warmińskim

ul. Dębowa 8, 11-100 Lidzbark Warmiński

urząd pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Mrągowie

ul. Kopernika 1, 11-700 Mrągowo

urząd pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Kętrzynie

ul. Pocztowa 11, 11-400 Kętrzyn

urząd pracy

Powiatowy Urząd Pracy w w Olsztynie – Filia w Dobrym Mieście

Plac 1 Sierpnia 1, 11-040 Dobre Miasto

PSONI Koło w Dobrym Mieście

Swobodna 13, 11-040 Swobodna

Restauracja Kardamon

Plac Piłsudskiego 1, 11-400 Kętrzyn

SPOŁEM w Olsztynie

"SPOŁEM" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olsztynie

al. Marszałka J. Piłsudskiego 2/8, 10-576 Olsztyn

Spółdzielnia Handlowa w Pieckach

Spółdzielnia Handlowa w Pieckach

ul. Wolności 4, 11-710 Piecki

Starostwo Powiatowe w Lidzbarku Warmińskim

ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 37, 11-100 Lidzbark Warmiński

Starostwo Powiatowe w Olsztynie

Plac Generała Józefa Bema 5, 10-516 Olsztyn

Starostwo Powiatowe w Kętrzynie

Plac Grunwaldzki 1, 11-401 Kętrzyn

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

Starostwo Powiatowe w Mrągowie

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Starostwo Powiatowe w Bartoszycach

ul. Stefana Grota-Roweckiego 1, 11-200 Bartoszyce

Stowarzyszenie "Jesteśmy Razem" z Górowa Iławeckiego

Kardynała Wyszyńskiego 13, 11-220 Górowo Iławeckie

Stowarzyszenie Dolina Róż z Bartoszyc

ul. Poniatowskiego 10, 11-200 Bartoszyce

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Stary Rynek 25, 82-300 Elbląg

Stowarzyszenie Kulturalne „Konik Mazurski”

Plac Zamkowy 1, 11-400 Kętrzyn

Stowarzyszenie Luz Grupa

Stowarzyszenie Luz Grupa

ul. Stanisław Moniuszki 6A, 11-700 Mrągowo

Stowarzyszenie na rzecz osób bezrobotnych w Lidzbarku Warmińskim

ul. Krasickiego 1 lok. 42 11-100 Lidzbark Warmiński

Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych, Chorych „AMICUS” w Mrągowie

ul. Młodkowskiego 19, 11-700 Mrągowo

Stowarzyszenie Soulriders z Ornety

Krosno 25, 11-130 Orneta

Stowarzyszenie Wiraż z Bartoszyc

ul. Plac Dworcowy 5, 11-200 Bartoszyce

Szkoła Nr 4 w Kętrzynie

Stanisława Moniuszki 1, 11-400 Kętrzyn

Szkoła Podstawowa w Nawiadach

Nawiady 31, 11-711 Nawiady

Szkoły Podstawowa nr 1 w Kętrzynie

ul. Mikołaja Kopernika 12, 11-401 Kętrzyn

Środowiskowy Dom Samopomocy w Kętrzynie

ul. Generała Władysława Sikorskiego 76J, 11-400 Kętrzyn

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach

Środowiskowy Dom Samopomocy w Pieckach

ul. Zwycięstwa 20/4, 11-710 Piecki

Środowiskowy Dom Samopomocy w Reszelu

ul. Podzamcze 1, 11-440 Reszel

Kopernik TV

ul. Kołobrzeska 1, 10-422 Olsztyn

Uniwersytet III wieku w Kętrzynie

ul. Asnyka 10, 11-400 Kętrzyn

UWM Olsztyn

Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

ul. Michała Oczapowskiego 2, Olsztyn

Urząd Gminy w Barcianach

Urząd Gminy w Barcianach

Szkolna 3, 11-410 Barciany

Urząd Gminy w Bartoszycach

Plac Zwycięstwa 2, 11-200 Bartoszyce

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

Urząd Gminy w Gietrzwałdzie

ul. Olsztyńska 2, 11-036 Gietrzwałd

Gmina Górowo Iławeckie

Urząd Gminy w Górowie Iławeckim

ul. Tadeusza Kościuszki 11, 11-220 Górowo Iławeckie

Urząd Gminy w Kętrzynie

ul. Tadeusza Kościuszki 2, 11-400 Kętrzyn

Urząd Gminy w Mikołajkach

ul. Kolejowa 7, 11-730 Mikołajki

Urząd Gminy w Pieckach

ul. Zwycięstwa 34, 11-710 Piecki

Urząd Gminy w Srokowie

Plac Rynkowy 1, 11-420 Srokowo

Urząd Gminy w Stawigudzie

ul. Olsztyńska 10, 11-034 Stawiguda

Urząd Gminy w Świątkach

Świątki 87, 11-008 Świątki

Urząd Gminy w Bisztynku

Tadeusza Kościuszki 2, 11-230 Bisztynek

Urząd Miasta w Dobrym Mieście

ul. Warszawska 14, 11-040 Dobre Miasto

Gmina Górowo Iławeckie

Urząd Miasta w Górowie Iławeckim

Plac Ratuszowy 18, 11-220 Górowo Iławeckie

Urząd Miasta w Kętrzynie

ul. Wojska Polskiego 11, 11-400 Kętrzyn

Urząd Miasta w Korszach

Mickiewicza 13, 11-430 Korsze

Urząd Miasta w Mrągowie

ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo

Urząd Miasta w Olsztynku

Ratusz 1, 11-015 Olsztynek

Urząd Miasta w Ornecie

Plac Wolności 26, 11-130 Orneta

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kętrzynie

ul. Budowlana 5, 11-401 Kętrzyn

Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w Olsztynie

Al. Marszałka J. Piłsudskiego 7/9, 10-575 Olsztyn

urząd pracy

Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie

ul. Głowackiego 28, 10-448 Olsztyn

Zakład Aktywności Zawodowej Biskupiec

ul. Czynu Społecznego 5, 11-300 Biskupiec

Zakład Cukierniczy Jagodzianka

ul. Warszawska 7, 11-700 Mrągowo

Zakład Karny w Barczewie

ul. Klasztorna 7, 11-010 Barczewo

Związek Gmin Barcja

Związek Gmin Barcja

Plac marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 11-401 Kętrzyn

"MotoMasuria" Kętrzyn Racing Team

ul. Mazowiecka 26, 11-400 Kętrzyn.

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast