Nowoczesne metody zarządzania handlem w sektorze spółdzielczym

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Sektorowy Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich
Priorytet 2 Rozwój społeczeństwa opartego na wiedzy
Działanie 2.3 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki

„Nowoczesne metody zarządzania handlem w sektorze spółdzielczym”
Projekt realizowany w terminie od 01.10.2005 r. do 30.06.2006 r. przez partnerstwo:
Olsztyńską Szkołę Biznesu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP

Celem projektu było zwiększenie konkurencyjności spółdzielni handlowych zrzeszonych pod marką Agro-Coop, poprzez poprawę efektywności pracy.

Przeszkolono 523 pracowników i kadry menedżerskiej zatrudnionych w 20 Gminnych Spółdzielniach z regionu Warmii i Mazur

Osiągnięte rezultaty projektu to min. wzrost kompetencji w zakresie marketingu i merchandisingu, zarządzania personelem, zapoznanie się z metodami zwiększenia sprzedaży w sklepach detalicznych oraz produkcją nowych produktów piekarniczych.

Projekt przyczynił się do poprawy poczucia tożsamości z grupą, współodpowiedzialności za osiągane rezultaty, podniesienia motywacji do samokształcenia, samodzielności życiowej i zawodowej, pewności siebie; umiejętności pracy w grupie, wzmocnienia poczucia własnej wartości oraz odporności na stres.