Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
w ramach Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Inkubator Przedsiębiorczości Społecznej
Projekt realizowany w terminie od 01.06.20012 r. do 31.07.2013r.