Wsparcie Spółdzielni Socjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Regionalny Fundusz Ekonomii Społecznej
Projekt realizowany w terminie od 01.01.2005 r. do 31.12.2005 r.
Ośrodek działał na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego.

Celem działań realizowanych w ramach projektu było stworzenie narzędzi wspierających nowo tworzone podmioty społeczne, w tym głównie spółdzielnie socjalne, oraz organizacje pozarządowe działające w sferze ekonomii społecznej, promujące idee spółdzielcze i wspierające tworzenie nowych spółdzielni socjalnych, jak również zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych przez uczestnictwo w szkoleniach i stworzenie nowych miejsc pracy.
W trakcie dwóch edycji konkursu na dofinansowanie spółdzielni socjalnych, Stowarzyszenie WAMA-COOP wsparło finansowo ze środków RFES, sześć nowo utworzonych spółdzielni socjalnych:
Spółdzielnia Socjalna „Dobry Początek” z Mikołowa,
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Ogniwo” z Kędzierzyna-Koźla,
Spółdzielnia Socjalna „Współpraca” z Wrocławia,
Spółdzielnia Socjalna „WwwPromotion” z Wrocławia,
Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” z Sosnowca,
Spółdzielnia Socjalna „Pomocna Dłoń” z Bystrzycy Kłodzkiej.
W wielu przypadkach były to środki pozwalające na podjęcie decyzji o założeniu spółdzielni, gdyż procedura pozyskania środków z Fundusz Pracy na rozwój działalności była skomplikowana i długotrwała.