Nowych miejsc pracy w spółdzielniach socjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej
Projekt realizowany w terminie od 01.04.2008 r. do 31.12.2008 r.
Ośrodek działał na terenie województw: pomorskiego i podlaskiego.

Celem działań realizowanych w ramach projektu było stworzenie narzędzi wspierających nowo tworzone spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie socjalne przeprowadzające proces szeroko rozumianej restrukturyzacji swoich działań, przygotowanie spółdzielni socjalnych do EFS 2007-2013, jak również zaktywizowanie osób długotrwale bezrobotnych przez uczestnictwo w szkoleniach dotyczących możliwości stworzenie nowych miejsc pracy w formie spółdzielni socjalnych.
W trakcie konkursu na dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych, Stowarzyszenie WAMA-COOP wsparło finansowo ze środków OWSS, cztery spółdzielnie socjalne:
Spółdzielnia Socjalna „50+” z Gdyni
Kwidzyńska Spółdzielnia Socjalna „Edcom”
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gdynianka”
Gdyńska Spółdzielnia Socjalna „Promyk”