PROJEKT „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

PROJEKT „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

dofinansowany z funduszy PFRON w ramach zadań wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2022 „Działamy razem”

Nr umowy ZZO/000343/14/D

Celem głównym projektu jest poprawa jakości funkcjonowania 368 osób z otoczenia osób niepełnosprawnych z woj. warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, pomorskiego, kujawsko-pomorskiego oraz mazowieckiego poprzez udział w szkoleniach zwiększających ich kompetencje społeczne oraz umiejętność pracy i sprawowania opieki nad osobami niepełnosprawnymi. Grupę docelową projektu stanowią członkowie rodzin, opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych oraz kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych z terenu 5 województw objętych projektem.

  • Okres realizacji 01.04.2023 – 31.03.2024.
  • Kwota projektu: 310.320,00 zł
  • Dofinansowanie: 248.220,00 zł

Informacje i zgłoszenia: https://wamacoop.pl/2023/07/18/rekrutacja-na-szkolenia-dofinansowane-z-pfron/