Dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych

Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej
Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej
Projekt realizowany w terminie od 01.04.2009 r. do 31.12.2009 r.
Ośrodek działał na terenie województw: pomorskiego i podlaskiego.

Prowadząc działania merytoryczne na terenie województwa podlaskiego Stowarzyszenie WAMA-COOP współpracowało, na mocy porozumienia o koordynacji działań, ze Stowarzyszeniem Nowa Szansa z Zamościa oraz Urzędem Miejskim w Byczynie.
Celem działań realizowanych w ramach projektu było stworzenie narzędzi wspierających nowo tworzone spółdzielnie socjalne oraz spółdzielnie socjalne przeprowadzające proces szeroko rozumianej restrukturyzacji swoich działań oraz przygotowanie spółdzielni socjalnych do lustracji. Działania merytoryczne z zakresu lustracji wspierane były przez Krajowy Związek Rewizyjny Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Warszawie.
W trakcie konkursu na dofinansowanie działań restrukturyzacyjnych spółdzielni socjalnych, Stowarzyszenie WAMA-COOP wsparło finansowo ze środków OWSS, trzy spółdzielnie socjalne:
Spółdzielnia Socjalna „50+” z Gdyni
Kwidzyńska Spółdzielnia Socjalna „Info”
Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna „Gdynianka”