Poznaj naszych ekspertów

Remigiusz Dobkowski

specjalizacja: ekspert z zakresu ES i NGO; wspieranie przedsiębiorczości, w tym społecznej; zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP oraz PS

Dariusz Węgierski

specjalizacja: ekspert z zakresu ES i NGO; doradca biznesowy; audytor i lustrator spółdzielczy

Mateusz Dobkowski

specjalizacje: z zakresu ES, jak również tworzenia i aktualizacji dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju gmin i powiatów, strategie rozwiązywania problemów społecznych i alkoholowych na szczeblu powiatowym i gminnym, lokalne i gminne programy rewitalizacji, programy współpracy JST i NGO, plany rozwoju miejscowości itp.)

dr Jarosław Mioduszewski

specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, efektywność jego funkcjonowania i rozwój, negocjacje biznesowe, trening kierowniczy, zarządzanie organizacją, biznesplany

dr Marian Oliński

specjalizacja: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności MMŚP; wspieranie przedsiębiorczości; modele biznesu

dr hab. Krzysztof Krukowski

specjalizacje: zarządzanie przedsiębiorstwem, w szczególności sektorem MMŚP, modele biznesu, zarządzanie strategiczne, zarządzanie procesami produkcyjnymi, negocjacje

mec. Marta Kawula

specjalizacje: prawo pracy; prawo spółdzielcze; prawo cywilne; prawo rodzinne; prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Paweł Strączek

specjalizacje: z zakresu ES oraz rozwoju psychospołecznego i zawodowego, m.in.: coaching, motywacja, komunikacja, zarządzanie organizacją i pracownikami, trening umiejętności itp.

 

Emil Słodownik

specjalizacja: zagadnienia z zakresu ES; rozwój PES/PS oraz pozyskiwanie funduszy na prowadzenie działalności w III sektorze; tworzenie dokumentacji strategicznej (strategie rozwoju, programy rewitalizacji, plany gospodarki niskoemisyjnej itp.)

Anna Markiewicz

specjalizacje: zarządzanie zasobami ludzkimi, zarządzanie gospodarką w ekonomii społecznej, wieloletnie doświadczenie w doradztwie podmiotom ekonomii społecznej.

Marlena Sobieska

specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.

Małgorzata Jóźwiak

specjalizacje: psychologia przedsiębiorczości i zarządzania; trener nauk psychospołecznych m.in. komunikacja interpersonalna, radzenie sobie ze stresem, motywacja, rozwiązywanie konfliktów, asertywność itp

 

Beata Kurządkowska

specjalizacje: Doradztwo zawodowe, psychologia przywództwa m.in. aktywizacja, coaching kariery, wzmacnianie motywacji i pewności siebie itp.

Wojciech Kozłowski

specjalizacje: marketing, promocja, innowacje, analiza ryzyka, ocena biznesplanów itp.

Ewa Kowalczyk

specjalizacje: rachunkowość i finanse; ekonomika i organizacja przedsiębiorstw m.in. prowadzenie pełnej księgowości, rozliczeń, sprawozdania finansowe, kadry i płace, podatki itp

Michał Cupiał

specjalizacje: doradztwo w zakresie bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych itp

Stanisława Masłowska

specjalizacja: zapytania ofertowe.

Doradztwo z zakresu ES

Doradztwo świadczone jest nieodpłatnie przez ww. ekspertów oraz kadrę zatrudnioną w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie