REKRUTACJA NA SZKOLENIA DOFINANSOWANE Z PFRON

Zapraszamy do udziału w projekcie pn. „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością” dofinansowanym z funduszy PFRON

W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział członkowie rodzin, opiekunowie prawni osób niepełnosprawnych oraz kadra i wolontariusze bezpośrednio zaangażowani w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych.
Szkolenia realizowane będą na terenie następujących województw:

 • pomorskiego – pobierz harmonogram
 • kujawsko-pomorskiego – pobierz harmonogram
 • warmińsko-mazurskiego – pobierz harmonogram
 • mazowieckiego – pobierz harmonogram
 • podlaskiego – pobierz harmonogram

  UWAGA! Wskazane wyżej harmonogramy wskazują bieżące daty szkoleń. Rekrutacja ma charakter ciągły i możliwe jest utworzenie dodatkowych grup w innych terminach i lokalizacjach. Osoby zainteresowane udziałem prosimy o przesyłanie zgłoszeń.

  Dokładne daty szkoleń oraz miejsca ich realizacji podamy na około 4 tygodnie przed planowanym szkoleniem. Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Zapewniamy wyżywienie, dofinansowanie kosztów podróży oraz opieki nad niepełnosprawną osobą zależną. Zgłaszając się do udziału w projekcie każdy uczestnik decyduje się na udział w 1 pełnym cyklu obejmującym 3 szkolenia według następującego porządku:

  Cykl szkoleń dla rodzin/opiekunów prawnych osób z niepełnosprawnością
 • 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • 2. Warsztaty radzenia sobie ze stresem
 • 3. Wsparcie socjalne i aktualne uwarunkowania prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością

  Cykl szkoleń Cykl szkoleń dla pracowników organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością
 • 1. Metodyka pracy z osobą niepełnosprawną intelektualnie
 • 2. Wsparcie socjalne i aktualne uwarunkowania prawne dotyczące osób z niepełnosprawnością
 • 3. Warsztaty radzenia sobie ze stresem

  Cykl szkoleń dla wolontariuszy organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością
 • 1. Pierwsza pomoc przedmedyczna
 • 2. Savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnością
 • 3. Zachowania trudne osób z niepełnosprawnością umysłową

  Aby zapisać się na szkolenie należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy online
  W razie problemów technicznych formularz zgłoszeniowy [doc] [pdf] przesłać można w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: projekt.pfron@wamacoop.pl

  2. Przesłać na adres Realizatora projektu* następujące załączniki:
 • Wypełniona i podpisana umowa udziału w projekcie w dwóch egzemplarzach [doc] [pdf]
 • Dokument potwierdzający, że uczestnik projektu jest członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej (dotyczy członków rodziny),
 • Dokument potwierdzający formalne ustanowienie opieki nad osobą niepełnosprawną (dotyczy opiekunów prawnych osoby niepełnosprawnej),
 • Orzeczenie o niepełnosprawności podopiecznego (dotyczy członków rodzin oraz opiekunów prawnych osób niepełnosprawnych),
 • Zaświadczenie o zatrudnieniu z datą wystawienia nie starszą niż 3 miesiące od daty zgłoszenia (dotyczy pracowników organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością)
 • Umowa o wolontariacie (dotyczy wolontariuszy)
 • Oświadczenie o bezpośrednim zaangażowaniu w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych (dotyczy pracowników i wolontariuszy organizacji zajmujących się osobami z niepełnosprawnością)
 • Dokument potwierdzający miejsce zamieszkania na terenie województwa objętego wsparciem (jeśli fakt ten nie wynika z innych przedstawionych dokumentów).

  Ww. dokumenty (z wyjątkiem umowy i oświadczenia) mogą zostać złożone w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

  *Adres realizatora projektu:
  Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn.
  Zgłoszenia można dokonać również osobiście pod ww. adresem, pok. 207.

  Informacje o przetwarzaniu  danych osobowych w ramach projektu „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością” dofinansowanego z funduszy PFRON

  Szczegóły rekrutacji, dofinansowania kosztów dojazdu oraz opieki nad osobą zależną znajdą Państwo w poniższych regulaminach:
  Regulamin rekrutacji [pdf]
  Regulamin dofinansowania kosztów dojazdu [pdf]
  Regulamin dofinansowania opieki nad osobą zależną [pdf]


  Dokumenty do pobrania:
  Oświadczenie dotyczące kosztów dojazdu [doc]
  Wniosek o dofinansowanie kosztów opieki nad osobą zależną [doc]
  Wzór umowy zlecenia w zakresie sprawowania opieki nad niepełnosprawną osobą zależną [doc]

  Informacje w sprawie projektu:

  e-mail: projekt.pfron@wamacoop.pl
  tel. 89 534-31-30
  kom. 502-111-266

  Projekt dofinansowany z funduszy PFRON
  Kwota projektu: 310.320,00 zł
  Dofinansowanie: 248.220,00 zł

Pobierz ulotkę projektu