W wyniku rozstrzygnięcia postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na wybór osób świadczących usługi szkoleniowe dla osób fizycznych oraz podmiotów ekonomii społecznej, zawiadamiamy o wyborze 4 najkorzystniejszych w poszczególnych modułach i blokach tematycznych. Szczegółowe informacje w załączniku.

informacja-o-wyniku-postepowania-1-02-2017-OWES.pdf

Zmień rozmiar czcionki
Zwiększ kontrast