Sieci i kooperacje

Jako organizacja pozarządowa z ponad dwudziestoletnią historią, wiemy, jak istotne jest międzynarodowe współdziałanie i łączenie sił dla realizacji ważnych gospodarczo i społecznie celów. Właśnie dlatego aktywnie włączamy się w ponadnarodowe inicjatywy mające na celu promocję ‘dobrych praktyk’oraz profesjonalizację naszych działań wraz z innymi międzynarodowymi podmiotami w ramach różnego rodzaju klastrów, sieci czy związków. Obecnie jesteśmy …

Sieci i kooperacje Czytaj więcej »