sierpień 2023

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM WEBINARIUM POSWIĘCONYM UPROSZCZENIOM FORMALNYM W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ

Fundacja trzeci.org, Polska Fundacja im. Roberta Schumana oraz Zespół OFOP „Proste prawo dla NGO” zapraszają przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w bezpłatnym webinarium poświęconym uproszczeniom formalnym w działalności społecznej. Termin: 29 sierpnia 2023 r. (wtorek), godz. 09:00 – 13:00 Link do zapisów: https://forms.gle/nM4AW1qWW87joEFBA Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się dowiedzieć: Webinarium odbędzie się z wykorzystaniem platformy Zoom (link do […]

ZAPRASZAMY PRZEDSTAWICIELI ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DO UDZIAŁU W BEZPŁATNYM WEBINARIUM POSWIĘCONYM UPROSZCZENIOM FORMALNYM W DZIAŁALNOŚCI SPOŁECZNEJ Read More »

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

Uzupełnienie zapytania ofertowego realizowanego w formie rozeznania rynku z dnia 21.08.2023 r. Zamawiający informuje, że w ramach zapytania ofertowego na realizację szkoleń w ramach projektupn. „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością””, niebędą przyjmowane oferty od wykonawców będących osobami prawnymi.Oferty przyjmowane będą wyłącznie od osób fizycznych lub osób samozatrudnionych. Pod pojęciem„osoby samozatrudnionej”

UZUPEŁNIENIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” Read More »

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ”

W związku z realizacją projektu „Zrozumienie, komunikacja, wsparcie – szkolenia dla otoczenia osób z niepełnosprawnością”, zapraszamy do składania ofert na realizację usług szkoleniowych. Zamówione usługi współfinansowane będą ze środków PFRON w ramach zadań wynikających z art. 36 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – konkurs nr 1/2022 „Działamy razem”,

ZAPYTANIE OFERTOWE NA REALIZACJĘ SZKOLEŃ W RAMACH PROJEKTU PN. „ZROZUMIENIE, KOMUNIKACJA, WSPARCIE – SZKOLENIA DLA OTOCZENIA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ” Read More »

ANKIETA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI W TURYSTYCE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

Szanowni Państwo, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych prowadzi ogólnopolską i anonimową ankietę internetową dot. turystyki osób ze szczególnymi potrzebami. Zwracamy się z serdeczną prośbą o rozpowszechnienie wśród osób z niepełnosprawnościami informacji o możliwości udziału w badaniu i wypełnieniu ankiety. Wyniki ankiety pozwolą na lepsze poznanie problematyki dostępności oferty turystycznej dla osób ze szczególnymi potrzebami. Link

ANKIETA DOTYCZĄCA DOSTĘPNOŚCI W TURYSTYCE DLA OSÓB ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI Read More »