Spotykamy się, by działać!

W dniu 02 lutego 2018 roku zorganizowaliśmy wspólnie z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego spotkanie monitoringowe Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej z regionu Warmii i Mazur w ramach projektu pozakonkursowego ROPS pt. ”Ekonomia społeczna na Warmii i Mazurach” na lata 2018-2020. Jego głównym celem było omówienie bieżących spraw funkcjonowania OWES-ów i IPS-ów oraz kwestii związanych […]

Spotykamy się, by działać! Read More »