maj 2017

Kętrzyńskie Dni Organizacji Pozarządowych. Promocja Aktywnych Form Spędzania Wolnego Czasu

W sobotę 20 maja 2017 w Kętrzyńskim Amfiteatrze po raz kolejny odbyły się Dni Organizacji Pozarządowych i Ekonomii Społecznej, w czasie których zaprezentowały się lokalne podmioty ekonomii społecznej oraz organizacje pozarządowe. Wśród nich znalazły się między innymi spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia, kluby i fundacje. W programie imprezy znalazły się między innymi występny lokalnych zespołów, warsztaty rękodzieła, […]

Kętrzyńskie Dni Organizacji Pozarządowych. Promocja Aktywnych Form Spędzania Wolnego Czasu Read More »

Zarządzanie strategiczne – jak zbudować skuteczną strategię? – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami zbudowania skutecznej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków. dr hab. Krzysztof Krukowski – doktor

Zarządzanie strategiczne – jak zbudować skuteczną strategię? – szkolenie specjalistyczne Read More »

Nowoczesne systemy obsługi klienta - szkolenie specjalistyczne

Nowoczesne systemy obsługi klienta – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z nowoczesnymi systemami obsługi klienta, w tym skutecznymi technikami sprzedaży i telemarketingiem. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków. dr hab.

Nowoczesne systemy obsługi klienta – szkolenie specjalistyczne Read More »

Marketing w praktyce – strategia marketingowa od podstaw – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami marketingu oraz budowania strategii marketingowej. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, specjalistów sprzedaży, przedstawicieli handlowych, doradców, czy sprzedawców, zatrudnionych w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Forma prowadzenia szkolenia: Trening połączony z wykładem. W trakcie szkolenia przewidziana jest dyskusja i praktyczne rozwiązywanie konkretnych przypadków. dr hab. Krzysztof

Marketing w praktyce – strategia marketingowa od podstaw – szkolenie specjalistyczne Read More »

Kodeks Postępowania Administracyjnego – szkolenie specjalistyczne

Kodeks Postępowania Administracyjnego – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z planowaną nowelizacją w Kodeksie Postępowania Administracyjnego, która zacznie obowiązywać po 1 czerwca 2017 r., jak również zaznajomienie z podstawowymi informacjami, związanymi z KPA, jak wydawanie decyzji administracyjnych, ich wstrzymywanie, strony postępowania, pełnomocnictwo, odwołania, rozstrzygnięcia itp. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac

Kodeks Postępowania Administracyjnego – szkolenie specjalistyczne Read More »

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym i planowanymi od 25 maja 2018 r. zmianami w przepisach prawnych. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w przedsiębiorstwach, w tym w spółdzielniach handlowych, mieszkaniowych, pracy, socjalnych i

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne Read More »

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zapisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, zgodnych z aktualnym stanem prawnym i planowanymi od 25 maja 2018 r. zmianami w przepisach prawnych. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów personalnych w przedsiębiorstwach, w tym w spółdzielniach handlowych, mieszkaniowych, pracy, socjalnych i

Ochrona danych osobowych i analiza zmian – stan na 2017 – szkolenie specjalistyczne Read More »

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – szkolenie specjalistyczne

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, dotyczącymi zatrudniania cudzoziemców (obywatele UE, Białorusi, Rosji i Ukrainy) na terenie RP, w tym uzyskanie zezwolenia na pracę, zapewnienie odpowiednich warunków pracy i jej przebieg, zasady rozwiązywania stosunku pracy itp. Szkolenie skierowane jest do kierowników, menadżerów, starszych specjalistów i specjalistów działów kadr i płac oraz działów

Zatrudnianie cudzoziemców na terenie RP – szkolenie specjalistyczne Read More »