Otrzymaliśmy Status Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości!

W związku ze złożonym dnia 14 lutego 2018 r. przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP wnioskiem o przyznanie akredytacji „AKSES” oraz na podstawie§ 8 ust. 7 Zarządzenia nr 21 Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2016 r. w sprawie przyznania akredytacji „AKSES”(Dz. Urz. MRPiPS z 2016 r. poz. 21, z późn. zm.)uprzejmie informujemy, iż Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, na podstawie opinii komisji powołanej w celu zaopiniowania złożonych wniosków o akredytację, w dniu 27 kwietnia 2018 r. przyznał akredytację AKSES Ośrodkowi Wsparcia Ekonomii Społecznej w Olsztynie tworzonemu przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Spółdzielczości i Przedsiębiorczości Lokalnej WAMA-COOP, nr wniosku 49_AKSES_2018.

Rozmiar czcionki
Kontrast